Medicinsk sekreterare

Bunden | Göteborg

Bli en nyckelperson inom hälso- och sjukvårdsadministrationen! Yrket passar dig som är strukturerad och har goda kunskaper i det svenska språket.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

25 januari 2021

Ansök på yrgo.se

Sista ansökningsdatum

15 oktober 2020

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kompetens att utföra patientsäker medicinsk dokumentation med hjälp av modern teknik. Du får bland annat lära dig hälso- och sjukvårdsadministration och journalskrivning och vi lägger stort fokus på muntlig och skriftlig kommunikation under utbildningstiden. Information och kommunikation är en stor del av jobbet och du behöver ha mycket goda kunskaper i det svenska språket.

Utbildningen är tvåårig, platsbunden (ej distans) och bedrivs på heltid. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av föreläsningar, seminarier, studiebesök och projektarbeten. 25 procent av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

ARBETSMARKNAD
Det finns stort behov av arbetskraft inom område. Genomförd utbildning ger den kompetens som erfordras för självständigt arbete som t.ex. medicinsk och vårdadministrativ sekreterare. Utöver arbetsuppgifter inom medicinsk dokumentation kan t.ex. diagnosklassificering, data- och statistikbearbetning samt hälso- och sjukvårdsadministration ingå.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo