Beredskaps- och säkerhetssamordnare

Göteborg | Distans

Du får de bästa förutsättningarna att utvecklas inom en bransch som är under stark tillväxt och mer aktuell än någonsin!

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

2 september 2019

Ansök på rmakademin.se

Sista ansökningsdatum

5 maj 2019

Platser

35

Fler starter

1 september 2020

Om utbildningen

Säkerhetsbranschen är under tillväxt och behovet av kompetent personal följer samma kurva. De krav som ställs på beredskaps- och säkerhetssamordnare är höga, eftersom arbetsområdet spänner över många yrkesdiscipliner och är under utveckling. Man ska kunna förutse risker och kontinuerligt arbeta med organisationens säkerhetsmedvetande, oavsett om man arbetar inom privat näringsliv eller inom offentlig sektor som stat, länsstyrelse eller kommun. YH-utbildningen Beredskaps- och säkerhetssamordnare ger fördjupade kunskaper och de bästa förutsättningarna för att ytterligare utvecklas i en karriär inom säkerhetsbranschen.

Kurser som ingår i utbildningen:
Beredskapsplanering 30p
Informationssäkerhet 30p
Krishantering 45p
Riskhantering 45p
Samhällssäkerhet - inklusive säkerhetsskydd 10p
Skydd mot olyckor 30p
Examensarbete 10p

Du kan efter avslutad examen exempelvis arbeta som:
Beredskapssamordnare
Säkerhetssamordnare
Säkerhetschef
Säkerhetsrådgivare - strateg
Säkerhetsskyddschef
Brandskyddssamordnare

Utbildningen bedrivs på distans 50% och omfattas av totalt 200 YH-poäng.
Den pedagogiska modellen bygger på 12 fysiska träffar (preliminärt tor-lör) i Göteborg under utbildningens två år. Däremellan bedrivs egna studier av varierande slag som utförs på hemorten varje vecka med support från lärarna på distans. Under de två åren kommer även ett introduktionstillfälle samt ett kompletteringstillfälle att genomföras. Vår ambition är att studierna ska gå att kombinera med ett förvärvsarbete.

Utbildningen är planerad av lärare med lång erfarenhet av både KY/YH utbildningar och med mångårig erfarenhet av arbete inom säkerhets-, kris- och beredskapsbranschen. Samma lärare kommer att ansvara för undervisning under utbildning.

Vår YH-utbildning är kostnadsfri och är berättigad till studiemedel från CSN.

Kursstart sker i September 2019 samt September 2020.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Svenska Ledargruppen AB