Utvecklare inom .NET

Östersund | Bunden

.NET är en plattform som ständigt växer och får en allt större betydelse.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2020

Ansök på nyhs.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

32

Om utbildningen

Ta chansen och påbörja dina studier nu!
För företagen har webbteknik och applikationsutveckling fått en allt större betydelse. Dagens kunder ställer allt större krav när det gäller att erbjuda enkla, säkra och effektiva lösningar.
.NET är en plattform som ständigt växer och får en allt större betydelse. Under utbildningen får du lära dig att skapa säkra och professionella webbsidor och applikationer. Därutöver kommer du att få kunskap i att designa databaser samt utveckla kvalitativ programvara till kund. Andra viktiga kunskaper som utbildningen tillhandahåller är affärsmannaskap, kommunikation samt projektledning. Dessa kommer du ha stor användning av i din kommande yrkesroll.

Kursinnehåll
.NET Framework
Affärsmannaskap och kommunikation
Analys och design med agila metoder
C# grund
C# fördjupning
Content Management system
Databaser, Entity Framework samt LINQ
Designmönster och ASP .NET Web API
Distribuerade system med ASP .NET Web API
Examensarbete inkl vetenskaplig metod
HTML 5
Internetsäkerhet
Kvalitetssäkring; kravspec och test
Lärande i Arbete LIA 1 + 2
Projektmetodik

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Kunskap & Kompetens i Sverige AB

Webbplats

E-post

Telefon