Byggnadsingenjör - produktion

Solna | Bunden

Vill du arbeta som nyckelperson i byggprojekt? Som byggnadsingenjör ser du till att arkitektens idéer blir till verklighet.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2020

Ansök på hermods.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

30

Om utbildningen

Vill du arbeta som nyckelperson i byggprojekt? Som byggnadsingenjör ser du till att arkitektens idéer blir till verklighet. Du har en koordinerande roll och övergripande ansvar från planering till färdigställande. Yrket är socialt, du arbetsleder medarbetare och har mycket kontakt med underentreprenörer. Branschen har ett stort behov av utbildad personal som kan driva husbyggnadsprojekt och leda arbetslag. Yrket passar dig som vill arbeta projektledande, i team med andra och som är bra på att identifiera samt lösa problem.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskap om hela processen kring byggprojekt och kan självständigt planera, leda och följa upp projekt så att de uppfyller kunders och myndigheters krav. Du lär dig om arbetsrätt, arbetsprocesser och rutiner på en byggarbetsplats samt får färdigheter inom ledarskap och kommunikation för att kunna leda och koordinera hela arbetslag samt underentreprenörer. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som arbetsledare, byggplatschef, byggkonsult, byggnadsingenjör samt byggledare inom såväl nyproduktioner som ombyggnationer.

Innehåll och upplägg

På Hermods arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande och att du som studerande får pröva de teoretiska delarna i utbildningen mot verkligheten i praktiska moment. På så sätt stimuleras du att se hur de teoretiska kunskaperna kommer att användas i den framtida yrkesrollen. Denna utbildning bedrivs i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagd studietid och resterande tid ägnas åt självstudier. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser

• Arbetsrätt, 15 yhp
• Betongteknik, 15 yhp
• Branschanpassad matematik, 15 yhp
• Byggarbetsmiljösamordning, 15 yhp
• Byggprocessen - Byggproduktion, 40 yhp
• Ekonomi och kalkylering, 25 yhp
• Entreprenadjuridik, 20 yhp
• Examensarbete, 20 yhp
• Husbyggnadsteknik, 35 yhp
• Installationssamordning, 20 yhp
• Ledarskap, 20 yhp
• LIA 1, 50 yhp
• LIA 2, 75 yhp
• Miljö, 15 yhp
• Mätteknik och ritningshantering, 20 yhp


Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hermods AB Stockholm