Byggnadsingenjör - produktion

Solna | Bunden

Vill du arbeta som nyckelperson i byggprojekt? Som byggnadsingenjör ser du till att arkitektens idéer blir till verklighet.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2020

Ansök på hermods.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

30

Om utbildningen

Vill du arbeta som nyckelperson i byggprojekt? Som byggnadsingenjör ser du till att arkitektens idéer blir till verklighet. Du har en koordinerande roll och ansvarar över bland annat projektplaneringar, projektekonomi, arbetslag och samarbeten med underentreprenörer. Det här yrket passar dig som vill arbeta projektledande, varierande och med mycket ansvar. Var med och bygg framtiden!

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskap om hela processen kring byggprojekt och kan självständigt planera, leda och följa upp projekt så att de uppfyller kunders och myndigheters krav. Du lär dig om arbetsrätt, arbetsprocesser och rutiner på en byggarbetsplats samt får färdigheter inom ledarskap och kommunikation för att kunna leda hela arbetslag och koordinera underentreprenörer. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som arbetsledare, byggplatschef, byggkonsult, byggnadsingenjör samt byggledare inom såväl nyproduktioner som ombyggnationer.

Innehåll och upplägg

Utbildningen bygger på problembaserat lärande där du som studerande lär dig att förstå problem och hitta lösningar på egen hand eller i grupp. Undervisningen kan bland annat bestå av teoretiska genomgångar, föreläsningar, grupparbeten och självstudier. Detta kompletteras med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat LIA där du får pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Kurser

• Arbetsrätt, 15p
• Betongteknik, 15p
• Branschanpassad matematik, 15p
• Byggarbetsmiljösamordning, 15p
• Byggprocessen - Byggproduktion, 40p
• Ekonomi och kalkylering, 25p
• Entreprenadjuridik, 20p
• Examensarbete, 20p
• Husbyggnadsteknik, 35p
• Installationssamordning, 20p
• Ledarskap, 20p
• LIA 1, 50p
• LIA 2, 75p
• Miljö, 15p
• Mätteknik och ritningshantering, 20p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hermods AB Stockholm