Drifttekniker - processoperatör

Distans | Västerås

Som drifttekniker/processoperatör övervakar du produktionen, löser problem och utvecklar process och produkt. En arbetsmarknad med enormt behov!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2022

Ansök på creando.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Som drifttekniker/processoperatör övervakar du produktionen, löser problem och utvecklar process och produkt. En arbetsmarknad med enormt behov!

Utbildningen kommer att ge dig den kompetens du behöver för att arbeta som drifttekniker eller processoperatör i modern processindustri som värmeverk, pappersindustri, raffinaderi eller annan kemisk industri. Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla process och produkt. Yrkesrollen och skiftarbetet ger stor frihet och möjligheter till utveckling.De företag som kan vara din framtida arbetsgivare finns över hela Sverige.

Utbildningen är på två år och går som en modifierad distansutbildning. Vid tio tillfällen träffas alla 3-5 dagar för föreläsningar, diskussioner och övningar. Övrig tid studerar du på hemorten med stöd av vår lärplattform där du också har kontakt med lärare och andra studerande. I de flesta kurser finns böcker framtagna för just den här utbildningen. Dessutom kommer det att bildas studiegrupper på olika orter dit lärare kommer för handledning. Du kommer att få låna en dator under utbildningstiden. I början läser du kurser som är gemensamma för att få den grundkunskap som behövs i all processindustri:
- Processtekniskt arbete
- LIA I - Processtekniskt arbete
- Energiteknik
- Processteknik I
- LIA II - Industriella processer
- Processtyrning
- Underhållsteknik
- Processteknik II

Under det andra året specialiserar du dig mot antingen värmeproduktion, skogsindustri eller kemisk industri genom anpassade kurser, val av LIA-plats och examensarbete.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Creando AB

Webbplats

Telefon