Drifttekniker - processoperatör

Distans | Västerås

Som drifttekniker/processoperatör övervakar du produktionen, löser problem och utvecklar process och produkt. Nu med kurs i batteritillverkning!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2022

Ansök på creando.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

13 juni 2022

Om utbildningen

Ett bra jobb som Drifttekniker – Processoperatör väntar. Du får heltidsanställning, vet ditt schema långt i förväg och får ersättning för övertid och obekväm arbetstid. Genom att arbeta i skift kan du förena familj, fritidsintressen och resor med möjligheter att utvecklas i arbetet.

Tillsammans med dina kollegor i skiftlaget arbetar du som Drifttekniker – Processoperatör med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla så väl process som produkt. Ditt arbete sker ofta från ett kontrollrum med hjälp av datoriserade övervakningssystem. Det är ditt ansvar att produktionen sker effektivt och håller hög kvalitet. Ett annan viktig del i arbetet är att lösa akuta störningar som uppstår i produktionen. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och hur många personer som ingår i ditt arbetslag. Arbetsuppgifter som förekommer inom de flesta områden är processövervakning och processtyrning, förebyggande underhåll, lösa akuta produktionsstörningar, produktkontroll och provtagning. Det ingår även att kontrollera belastningar på inre och yttre miljö och att ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete. De företag som kan vara din framtida arbetsgivare finns över hela Sverige.

En arbetsmarknad med stort behov!

Utbildningen kommer att ge dig den kompetens du behöver för att arbeta som drifttekniker eller processoperatör i modern processindustri som batteritillverkning, värmeverk, massa- och pappersindustri, raffinaderi eller annan kemisk industri.

Utbildning på distans. Varje ny delkurs börjar med en introduktionsvecka med föreläsningar, diskussioner och övningar. Då studerar du med klasskompisar på din valda studieort. Första året är det sju introduktionsveckor och år två tre veckor. Resterande tid är du hos arbetsgivare på LIA eller studiebesök och majoriteten av tiden studerar du på din hemort. I de flesta kurser finns böcker framtagna för just den här utbildningen. Första året läser du kurser som är gemensamma för att få den grundkunskap som behövs i all processindustri:
- Processtekniskt arbete
- LIA I - Processtekniskt arbete
- Energiteknik
- Processteknik I
- LIA II - Drift och underhåll
- Processtyrning
- Underhållsteknik

Under det andra året specialiserar du dig mot antingen batteritillverkning, värmeproduktion, massa- och pappersindustri eller kemisk industri genom anpassade kurser, val av LIA-plats och examensarbete.
- Processteknik II
- Valbar kurs: Batteritillverkning, Råvaror och processer i kemiskindustri, Massa- och pappersteknik, Produktion och distribution av värme
- LIA III - Processflöden
- Examensarbete

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Creando AB

Webbplats

Telefon