CAD-konstruktör - Mechanical Designer

Bunden | Göteborg

Tycker du om problemlösning och vill arbeta som kreativ ingenjör inom produktutveckling? Ta chansen och utbilda dig till CAD-konstruktör!

Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

6 september 2021

Ansök på yrgo.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2021

Om utbildningen

Tycker du om problemlösning och vill arbeta som kreativ ingenjör inom produktutveckling? Som konstruktör med goda kunskaper i professionella CAD-system får du arbeta med varierande och kreativa arbetsuppgifter inom konstruktion och produktutveckling.

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig bland annat att framställa solid- och ytmodeller med hjälp av avancerade CAD-verktyg analysera och dimensionera maskinkonstruktioner välja material, tillverknings- och produktionsmetoder för konstruktionselement nyttja PDM-system för modellhantering använda verktyg för att identifiera och undanröja problem presentera rapporter och provningsresultat på ett fackmässigt sätt.

Kurser
5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.
CAD Solid, 25 p
CAD Surface, 25 p
CAD Advanced, 20 p
Elteknik, 20 p
Examensarbete, 10 p
Hållbar utveckling, 10 p
Kommunikation, 10 p
Konstruktionsprojekt, 30 p
Konstruktionsteknik 1, 30 p
Konstruktionsteknik 2, 25 p
LIA, Lärande i arbete 1, 50 p
LIA, Lärande i arbete 2, 75 p
Matematik för CAD-konstruktörer, 15 p
Mekanik och hållfasthet, 45 p
Projektmetodik, 10 p

Studieupplägg och examen
Utbildningen är tvåårig, platsbunden och går på heltid. Den leder till en yrkeshögskoleexamen.
Undervisningen varierar mycket och består bland annat av projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. Vi samarbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare och handledare är personer som arbetar inom området.

LIA (praktik)
En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

Yrkesroller och arbetsplatser
Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som CAD-konstruktör, CAD-ritare, maskinkonstruktör eller produktutvecklare.
Din framtida arbetsplats kan vara inom exempelvis bilindustrin eller på konsultföretag.

Samarbete med branschen
Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer i branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, föreläser och tar emot studerande på LIA (praktik).
Ledningsgruppen ser till att utbildningens innehåll håller en hög nivå och ger dig rätt kompetens. Följande branschaktörer deltar i ledningsgruppen:
Chalmers – Devport – Engineering Partner – Semcon – Stedings Maskinbyrå – Unico Group – Volvo Cars – Volvo Trucks – AFRY – Conmore – Husqvarna Group – Expleo

Förkunskaper och behörighet
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet
Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper
Godkända betyg i följande kurser (eller dokumenterade kurser, kunskaper eller erfarenheter som motsvarar dessa):
Svenska 2
Matematik 2 (preparandkurs finns)
Fysik 1 (preparandkurs finns)

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo