Specialistutbildad undersköterska inom Gerontologi, Geriatrik, Demens och Rehabilitering

Distans | Göteborg

Vill du bidra till att höja kvaliteten i det dagliga arbetet inom vård och omsorg om äldre? Detta är utbildningen för dig!

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

24 augusti 2020

Ansök på yrgo.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

20 augusti 2020

Fler starter

1 augusti 2021

Om utbildningen

Vill du bidra till att höja kvaliteten i det dagliga arbetet inom vård och omsorg om äldre? Den här utbildningen ger dig specialkunskaper inom området gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering och passar dig som har minst ett års erfarenhet som undersköterska. Den spetskompetens du får innebär att du kan utveckla din nuvarande yrkesroll eller ta dig an en ny roll som exempelvis projektledare, samordnare eller handledare för att höja kvaliteten i ditt team. Utbildningen ger dig också möjlighet att arbeta med så kallade specialistuppdrag/expertuppdrag.

Utbildningens omfattning och innehåll
Utbildningen är tvåårig och studietakten är 50 procent, vilket innebär att du kan fortsätta att arbeta parallellt med studierna. Utbildningen har en schemalagd skoldag i veckan och resten av tiden är självstudier. Sammanlagt förväntas du lägga cirka 20 timmar per vecka på dina studier. Undantag är LIA-perioderna, då du studerar på heltid. LIA står för ”lärande i arbete” och är den praktiska delen av utbildningen. Under LIA-perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren.

Vad leder utbildningen till?
Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom vård och omsorg om äldre med tyngdpunkt på gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering. Du kommer särskilt att utveckla din förmåga att
genomföra personcentrerad vård och omsorg
arbeta i samverkan och medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan
fungera som bärare av förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna.

Hur ser arbetsmarknaden ut?
Framtidens vård och omsorg om äldre har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens. Arbetsområdena finns inom öppenvården, slutenvården, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter och hemsjukvård.

Kurser
Demens 25 p
Rehab/funktionsbevarande omsorg 25 p
Gerontologi/Geriatrik 30 p
Vårdpedagogik och handledning 30 p
Organisation och ledarskap 20 p
Examensarbete 20 p
Lärande i arbete 1, 20 p
Lärande i arbete 2, 10 p
Lagstiftning, värdegrund och dokumentation 20p

Utbildningen genomförs av Göteborgs Stad Utbildning i samarbete med Tre Stiftelser, Stadsförvaltningarna i Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Härryda Kommun, Kommunalarbetarförbundet och Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs Universitet.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo