Designteknik - Surface designer

Bunden | Göteborg

Som Surface Designer medverkar du i designprocessen genom att framställa 3D-modeller för framförallt fordonsindustrin.

Omfattning 415 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2022

Ansök på yrgo.se

Öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Vill du jobba med produktutveckling inom fordonsindustrin? Som Surface Designer skapar du avancerade 3D-modeller utifrån designerns skiss och konstruktörens behov. Under utbildningen lär du dig hantera olika 3D-program för visualisering, design och CAD.

OM UTBILDNINGEN
Under utbildningen lär du dig bland annat
• att arbeta med flera olika 3D-programvaror
• olika metoder inom surface design/designteknik
• om kostnader, svårigheter och optimeringsmöjligheter som finns i samband med framtagning av en produkt
• att tillverka avancerade 3D-modeller i designsystem avsedda för fordonsindustrin.

INNEHÅLLER EN STOR DEL LIA (PRAKTIK)
En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

ATT ARBETA SOM SURFACE DESIGNER
Som Surface Designer fungerar du som en länk mellan design och produktion, framförallt inom fordonsindustrin. Ditt jobb är att förverkliga designerns form och samtidigt skapa en produkt som går att tillverka på ett effektivt sätt. Du kan jobba med allt från mindre detaljdelar till hela fordon.

Ditt arbete består till stor del av att modellera designerns förslag i avancerade 3D-program, så kallade designsystem. Dessa 3D-modeller används vid designdiskussion och visualisering samt som underlag för konstruktörerna vid tillverkning och prototypframställning.

YRKESROLLER OCH ARBETSPLATSER
Efter avslutad utbildning kan du exempelvis jobba som Surface Designer, konceptmodellör, studioingenjör eller visualiserare, främst hos företag som utvecklar fordon, både i Sverige och internationellt.

KURSER
• Designprocessen, 40 p
• Designsystem A, 65 p
• Designsystem B, 30 p
• Examensarbete, 20 p
• Konstruktion, 25 p
• LIA, Lärande i arbete 1, 65 p
• LIA, Lärande i arbete 2, 60 p
• Polygonmodellering, 30 p
• Projektarbete, 60
• Visualisering, 20 p

Förkunskaper och behörighet
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet
Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper
Godkända betyg i följande kurser (eller dokumenterade kurser, kunskaper eller erfarenheter som motsvarar dessa):
Svenska 2
Matematik 2 (preparandkurs finns)
CAD 1 (preparandkurs finns)

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo