IT-säkerhetstekniker - Etisk Hackare

Bunden | Gävle, Hudiksvall

För dig som vill bli expert på nätsäkerhet

Omfattning 440 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

6 september 2021

Ansök på edugrade.com

Sista ansökningsdatum

16 maj 2021

Om utbildningen

Utbildningen består av kurser som täcker upp hela det kunskapsområde du behöver behärska för direkt övergång från studier till arbete i en spännande och motiverande arbetsmiljö inom IT-säkerhet. Du kan jobba som säkerhetstekniker, säkerhetsspecialist eller säkerhetskonsult på företag eller statliga myndigheter. Utbildningen omfattar aktuella säkerhetsproblem och risker i moderna nätverk samt hur man förebygger och åtgärdar dessa. Du får lära dig hur man minimerar intrångsrisker i datasystem, trådlösa samt trådburna nätverk och molnbaserade lösningar.

Följande kurser ingår:
Administering Windows Server 2012, 20 Yh-poäng
Datornät 1, Introduktion till datornätverk, 60 Yh-poäng
Datornät 1, Introduktion till datornätverk, 60 Yh-poäng
Datorsäkerhet 1: Linux Hardening, 20 Yh-poäng
Datorsäkerhet 2: Windows Hardening, 20 Yh-poäng
Examensarbete, 20 Yh-poäng
LIA (Lärande i Arbete) 1, 55 Yh-poäng
LIA (Lärande i Arbete) 2, 55 Yh-poäng
Linux Systemadministration, 25 Yh-poäng
Nätverkssäkerhet 1, Grundkurs, 25 Yh-poäng
Nätverkssäkerhet 2, Etisk hacking, 25 Yh-poäng
Nätverkssäkerhet 3, Penetrationstestning av nätverk, 25 Yh-poäng
Nätverkssäkerhet 4, IPS/IDS, 15 Yh-poäng
Nätverkssäkerhet 5, Molnsäkerhet, 15 Yh-poäng
Programmering i Python, 25 Yh-poäng
Projektledning, Entreprenörskap och ITIL, 15 Yh-poäng
Virtuella system, 20 Yh-poäng

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Edugrade AB

Webbplats

Telefon