Skötare i psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna

Distans | Säter

Utbildningen som ger dig den av arbetsgivarna efterfrågade kompetensen att arbeta med barn, unga och vuxna med allvarlig psykisk ohälsa

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

31 augusti 2020

Ansök på regiondalarna.se

Sista ansökningsdatum

25 maj 2020

Om utbildningen

Som utbildad skötare kan du arbeta med barn, unga och vuxna inom regioner (f.d. landsting), kommuner, statliga eller privata vårdgivare. Utbildningen ger dig en eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Yrkesbenämningarna varierar, t ex skötare, behandlingsassistent, boendestödjare.
Utbildningen ger dig kunskaper för att
• genomföra omvårdnads- och omsorgsuppgifter
• fungera som kontaktperson
• göra en första bedömning av vårdsökande
• genomföra omvårdnadssamtal
• genomföra möten med vårdtagarens nätverk
• delta i arbetsplatsens utveckling av verksamheten.
Du får gedigna kunskaper om psykisk ohälsa och hur olika psykiatriska tillstånd kan ta sig uttryck. Allvarlig psykisk ohälsa kan få konsekvenser för vårdtagaren och hens nätverk, du får kunskaper att förebygga och minska dessa.
Två nyckelbegrepp som återkommer genom hela utbildningen är bemötande och professionellt förhållningssätt. Efter två års utbildning har du fördjupade kunskaper om och verktyg för att bemöta, kommunicera och samarbeta med vårdtagare, hens privata och professionella nätverk samt att göra uppföljningar. Med ett etiskt förhållningssätt har du byggt upp en handlingsberedskap för att agera professionellt i olika situationer. Din förmåga att kritiskt granska och värdera aktuell kunskap och arbetsmetoder utvecklas under utbildningen liksom din personliga utveckling.
Studierna ges på heltid och distans. Vi startar med en veckas kursintroduktion i Säter (vecka 36). Därefter kommer du till Säter 2-4 gånger per termin under de tre första terminerna för att delta i föreläsningar, vanligtvis under 2-4 sammanhängande dagar. Den fjärde terminen utgörs huvudsakligen av LIA (praktik) och examensarbete. Tre LIA-perioder ingår i utbildningen; 5 resp. sex veckor termin 1-2 samt 16 veckor under termin 4. Vi planerar LIA i dialog med dig och med din bostadsort som utgångspunkt.
Du använder utbildningsplattformen First Class för kommunikation med din studiegrupp, lärare och klasskamrater.
Under utbildningen arbetar du i en studiegrupp under alla teorikurser, dvs när du inte har LIA. Detta arbetssätt är utvecklande för din inlärning och ger kompetens att arbeta i team. Deltagarna delar sina kunskaper och ger stöd till varandra i studierna. Studiegrupperna sätts samman med utgångspunkt från var de studerande bor.
27 veckor gör du LIA på tre arbetsplatser. Den första terminen gör du 5 v LIA, andra terminen 6 v och sista terminen har du 16 veckors LIA. LIA-placeringen ger dig möjlighet att generalisera och utveckla dina teoretiska kunskaper genom praktiskt arbete tillsammans med din handledare. Där får du delta i praktiskt arbete och integrera de kunskaper du fått i teorin. Vid nästa teorikurs har du en praktisk kunskap att koppla teorin till. Lärare besöker dig och din handledare på LIA-platserna.
Kurser i utbildningen:
Termin 1
• Psykiatrisk vård och omsorg i ett samhällsperspektiv
• Psykiatriskt omvårdnadsarbete
• Psykiatrisk omvårdnad LIA
Termin 2
• Vetenskapsfilosofi och människosyn
• Psykiatrisk sjukdomslära och medicinsk differentialdiagnostik
• Psykiatriska sjukdomar LIA
Termin 3 och 4
• Kommunikation och samtalsmetodik
• Vårdpedagogik
• Specifik psykiatrisk omvårdnad för barn och unga (valbar kurs)
• Specifik psykiatrisk omvårdnad för vuxna (valbar kurs)
• Specifik psykiatrisk omvårdnad LIA
• Examensarbete
Kurserna Vetenskapsfilosofi och människosyn samt Kommunikation och samtalsmetodik genomförs i samarbete med Högskolan Dalarna

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Region Dalarna, Psykiatrins Utvecklingsenhet