Bildbehandlare

Bunden | Stockholm

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta med postproduktion av fotografisk och rörlig bild.

Omfattning 500 YH-poäng (ca 2,5 år)

Examen Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 6

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

16 augusti 2021

Ansök på fotoskolansthlm.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2021

Om utbildningen

Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare är en 2,5-årig heltidsutbildning. Du har möjlighet att söka om studiemedel hos CSN i högskolekvoten. Som yrkeshögskoleutbildning är utbildningen kostnadsfri.

Som bildbehandlare arbetar du digitalt med de moment som ingår inom postproduktion av fotografisk och rörlig bild; som bildbehandling, retusch, tryckanpassning och colorgrading. Du har ett nära samarbete med fotografer, kreatörer och andra uppdragsgivare. Vår utbildning är unik och den enda yrkesinriktade postproduktionsutbildningen i sitt slag i Europa.

Du arbetar med utrustning av branschstandard och har yrkesverksamma lärare. Våra utbildningsgrupper omfattar 20 studerande för att möjliggöra en hög grad av personlig handledning och dialog mellan lärare och studerande.

Ett yrke i en tid av ökad bildanvändning.
Användningen av visuella uttryck som bilder och rörlig bild ökar för varje år. Vi omger oss med visuella uttryck i tryck, på internet, på våra telefoner och överallt i samhället syns bilder. Den digitala revolutionen inom det visuella området har inneburit en stor förändring inom postproduktion av bild och rörlig bild. Under den analoga tiden fanns en uppdelning, där olika yrkesgrupper gjorde bildoriginal, andra retuscherade och en tredje grupp gjorde repro och tryckanpassning. Denna uppdelning har nu försvunnit och allt ryms idag inom det som kallas bildbehandling.

Stillbild och rörlig bild allt mer blir "samma sak" – speciellt i postproduktionskedjan. En bild till en annons ska ha samma "look" som en film som ska visas på nätet. Yrket utvecklas och vi utbildar nu bildbehandlare som arbetar med både retusch och montage av fotografisk bild och colorgrading (färgsättning) av rörlig bild.
Som bildbehandlare behöver du ha en bred kompetens inom yrkesområdet. Allt ifrån kvalificerade kunskaper i bildbehandling, medverkan vid fotograferingar för att underlätta postproduktionen och så självklart postproduktion av både fotografisk- och rörlig bild till att tryckanpassa bilder för olika tryckförhållanden. Bilder ska idag inte bara tryckas; de ska användas på webben, skrivas ut i storformat, visas som rörlig bild och publiceras som appar.

Behovet av alltmer komplex kunskap ökar, vilket vi tillgodoser med ständigt uppdaterade lärandemål som fastställs av arbetslivet i ledningsgruppen.

Stora och små företag.
Utbildningen är framtagen tillsammans med den bildbehandlande och postproducerande branschen i Sverige och ger dig en bred kompetens för att kunna arbeta både som anställd och som egenföretagare inom yrkesområdet. Arbetslivet finns hela tiden med i utbildningen; i ledningsgruppen, i undervisningen och under LIA-kurserna – Lärande i arbete.

Arbetsmetoder
Under utbildningen varvas föreläsningar och seminarier med olika typer av arbetsuppgifter hämtade från verkligheten. Arbetslivet inom bildbehandling deltar aktivt i utbildningen och under totalt 30 veckor kommer du att under handledning genomföra Lärande i arbete – LIA hos företag som arbetar med olika typer av postproduktion av bild och rörlig bild.

Utbildningen får en alltmer utökad internationell koppling, med internationella samarbeten och möjlighet till internationell LIA via Erasmus+. Framtidens arbetsmarknad omfattar hela världen.

Ansökan
Du söker till utbildningen senast den 15 april med arbetsprover. All information om ansökan finns på www.fotoskolansthlm.se

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Stockholms universitet