Specialiserad undersköterska i demensvård

Distans | Kramfors

Bryr Du dig om människor ? Som specialist i din roll som undersköterska har Du de kunskaper som behövs för att bemöta de demensdrabbade och anhöriga.

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2021

Ansök på yhk.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

-Utbildningen vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och dess konsekvenser för individen och närstående. Du har ett genuint intresse för arbete med människor och en vilja att utveckla dig själv och andra inom området.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Att arbeta med personer med demenssjukdom, kräver mycket av dig som vårdare. Med utbildningen stärks du i din roll genom att få fördjupade kunskaper så att du utvecklas i din profession. Utbildningen bedrivs på distans, deltid 50% under 4 terminer, med obligatoriska träffar. Vid samlingstillfällena genomförs föreläsningar, fallstudier, gruppdiskussioner samt studiebesök. Uppgifter i undervisningen sker med anknytning till arbetslivet. I ett aktivt samspel mellan lärare och studerande sker erfarenhetsutbyte dels i diskussioner dels i skriftliga uppgifter och presentationer.

Efter utbildningen kan du arbeta som Specialiserad undersköterska i demensvård på särskilda boenden, hemtjänsten, daglig verksamhet & anhörigstöd, personlig ass mm

De kurser som ingår är:
Etik och kommunikation i demensomsorgen 40 Yhp
Examensarbete 10 Yhp
LIA lärande i arbetslivet 20 Yhp
Näringslära 15 Yhp
Omvårdnad av personer med demenssjukdom 60 Yhp
Palliativ vård och omsorg 55 Yhp

ARBETSMARKNAD
Under den närmaste 10-års perioden kommer, bland annat p.g.a. stora pensionsavgångar i hela landet, välutbildad och kompetent personal att behövas.Vår yrkeshögskole-utbildning ger dig rätt kunskaper och kompetens i rätt tid.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Kramfors kommun, Yrkeshögskolan Höga kusten