3D-CAD konstruktör/innovatör

Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Sandviken | Distans

Sikta in dig på ett framtidsjobb! Här ingår 3D-CAD, 3D-print för plast och stål samt additiv tillverkning vilket kommer att vara hett eftertraktat!

Omfattning 415 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2019

Ansök på hufb.se

Sista ansökningsdatum

15 maj 2019

Platser

30

Fler starter

1 augusti 2020

Om utbildningen

3D-CAD Konstruktör/Innovatör är en helt ny utbildning som tillkommit på initiativ av ett antal branschföretag.

Utbildningen är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning på distans. Undervisningen sker genom föreläsningar, problembaserade övningar, studiebesök och lärande i arbete (LIA) samt examensarbete.

Utbildningen är modifierad distans, dvs. det är obligatoriska träffar om tre dagar åt gången vid tre tillfällen under den första terminen och sedan vid två tillfällen under de övriga tre terminerna. Däremellan kommer undervisning att ske via distansöverbryggande medier. Lärare kommer att vara tillgängliga för hjälp under övrig dagtid vardagar.

Vid de fysiska träffarna kommer det att läggas in ett halvdags studiebesök, vidare kommer det att vara minst en gästföreläsning.

De studerande ska få sådana spetskunskaper, färdigheter och kompetenser inom CAD att de självständigt kan slutföra en uppgift från en
kravspecifikation till färdig 3D-ritning. I mekanik, hållfasthetslära och materiallära ska de studerande självständigt klara att lösa sammansatta problem såsom att genomföra hållfasthetsberäkningar och göra bra materialval, så att de motsvarar kundens krav. De ska även ha kompetens att genomföra en presentation för kund samt kunna argumentera för sin lösning av uppgiften.

De studerande ska få goda kunskaper om olika produktionsprocesser, miljöpåverkan och arbete utifrån långsiktig hållbar utveckling.

Stor vikt läggs också på säkerhet och CE-märkning.

I kurserna i 3D-print, additiv tillverkning och automation med collaborative robot får de studerande kunskaper och färdigheter inom
såväl nuvarande som framtida tillverkningsmetoder inom främst plast och stål.

Kurser:
2D CAD och Ritteknik 25 Yhp
3D CAD Avancerad konstruktion 30 Yhp
3D CAD Parametrisk Solidmodellering 40 Yhp
Examensarbete 30 Yhp
Fördjupning 3D-CAD, 3D Print, Additiv tillverkning 40 Yhp
Kommunikation och projektarbete 30 Yhp
Konstruktion (Mekanik och Hållfasthetslära) 45 Yhp
Lärande i arbete (LIA) 1 50 Yhp
Lärande i arbete (LIA) 2 65 Yhp
Materiallära och Miljö, CE-märkning 15 Yhp
Produktion (teknik/ekonomi/automation/QAutomation med robot/collaborative robot) 45 Yhp

Exempel på yrkesroller:
CAD-konstruktör
CAD-tekniker
CAD-ritare

Arbetsmarknaden för 3D-CAD konstruktör/innovatör är mycket god då det idag råder brist på kompetens, på regional och nationell nivå.

Studiefart: Utbildningen bedrivs på heltid.

Huvudort är Bollnäs, studieorter (satelliter) är planerat till Gävle, Sandviken och Hudiksvall. Men oavsett var du bor i landet kan söka och studera hos oss.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad. Studietiden är förlagd till 83 veckor. Start augusti och avslut i juni.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hälsinglands Utbildningsförbund - CFL Bollnäs

Webbplats

Telefon