Projektledare för Cross Media-produktioner

Bunden | Falköping, Mariestad

Vill du projektleda och lära dig hur man kan använda den allra senaste tekniken inom upplevelser och kommunikation?

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

24 augusti 2020

Ansök på dacapomariestad.se

Sista ansökningsdatum

29 juli 2020

Om utbildningen

En banbrytande projektledarutbildning inom crossmedia-produktioner, framtagen i samarbete med Högskolan i Skövde.

Vår digitala omvärld har skapat nya behov av kompetenser som sträcker sig över en mångfald av medieplattformar. I dag frågar arbetsgivare inom kulturella och kreativa näringar efter kunskaper i att berätta och kommunicera enhetligt och effektivt i flera medietekniker och uttrycksformer. De söker projektledare i cross-media!

Under framtagandet av denna utbildning har vi varit i kontakt med en stor bredd av verksamheter inom besöksnäring, kulturarvssektorn, offentlig verksamhet och kommersiella verksamheter inom digitalisering. Gensvaret kring denna yrkesroll har varit mycket positivt och visat på ett allt mer ökande behov.

Ett exempel från Kultur i Väst:

"På Kultur i Väst ser vi ett behov av att nå ut med den verksamhet vi har och göra det i medieformer och genom berättargrepp som är i takt med tiden. Vi upplever snabba förändringar i hur våra nyttjare och publik nås av våra budskap och vill fortsätta vara relevanta för dem. Vi tror att den nya tekniken kan hjälpa oss att vinna ny publik och samtidigt ge den trogna publiken nya upplevelser.”
Martin Hammar, Konsulent Film, Filmcloud, Kultur i Väst


Ett urval av kurser:
Berättandetekniker för crossmedia-produktion
Marknadsföring- och varumärkesutveckling
Beställningsprojekt i crossmedia
Metodik och praktik i projektutveckling och projektledning

Efter utbildningen:
Efterfrågan på projektledare för crossmedia-produktioner ökar starkt och det finns goda möjligheter till arbete efter examen.

Du kommer att kunna arbeta som exempelvis projektledare, kommunikatör, utvecklare, konsult, säljare, processledare, eller koordinator inom exempelvis destinationsbolag, upplevelseindustri, museér,konserthus, teater, app-och spelutvecklare eller hotellbranschen. Man har stor möjlighet att påverka inriktning på bransch själv beroende på val av Lia-plats samt projekt.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Mariestads kommun, Dacapo Mariestad