Behandlingsassistent

Forshaga | Distans

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2019

Ansök på forshaga.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2019

Platser

30

Fler starter

1 augusti 2020, 1 augusti 2021

Om utbildningen

Yrke/yrkesområde
Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks-eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet samt integrationsarbete. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl inom öppna/slutna institutioner som med behandling, stöd och hjälp under öppna former.

Kurser och upplägg
Utbildningen omfattar nedanstående kurser och genomförs i redovisad ordning:
År 1, Socialt arbete – en yrkesintroduktion 35p, Utveckling, socialisation och livsvillkor 60p, Metodarbete och socialpedagogik 60p, LIA 1 45p
År 2, Psykisk ohälsa och drogproblematik 40p, Valbar kurs 40p, LIA 2 55p, Valbar kurs 40p, Examensarbete 25p

Valbar kurs: Missbruk, beroende och samsjuklighet eller Psykisk ohälsa och antisocialproblematik eller Socialt vård- och behandlingsarbete med unga eller Integrationspedagogiskt socialt arbete

Lärande i arbete (LIA) ingår med 20 veckor. Vissa LIA-platser har ofta hög säkerhetspolicy och har enligt lag skyldighet att kräva utdrag ur polisens belastningsregister.

Närträffar, utbildningen organiseras som en distansutbildning med ca 11 st närträffar. Vid den första närträffen introduceras den i huvudsak nätbaserade studieformen samt informations- och kommunikationsteknik (IKT). Närträffarna kan komma att vara förlagda över flera dagar och innehålla praktisk information, uppstart av ny kurs, examinerande seminarium vid kursslut samt föreläsningar och studiebesök. Syftet är att öka möjligheterna till pedagogisk överföring, kunskapsspridning och det gemensamma lärandet.

Nätpedagogik, kunskaper, färdigheter och kompetenser inhämtas via självstudier, deltagande i forum, studiebesök och genom inlämningsuppgifter på nätet samt föreläsningar, seminarier och grupparbeten vid närträffarna. I varje kurs ingår minst en individuell examination samt ett seminarium vid lärcentret. Det sociala perspektivet på lärande med betoning på kommunikation, deltagande, samarbete och kollaborativt lärande är grunden för utbildningens pedagogiska ansats. Det aktualiseras både i det nätbaserade upplägget samt vid närträffarna.

Utbildningen ges via vår lärplattform. Vid en uppstartande gemensam kursträff introduceras den studerande i utbildningens innehåll, genomförande och utbildningsformen nätbaserat lärande. Den nätbaserade pedagogiken har hämtat inspiration från en modell (Hrastinski, 2010) som omfattar sex steg; förberedelse, tillgång till teknik, social miljö, informationsutbyte, lärande samt bedömning och utvärdering. För att säkerställa att den studerande kan använda sig av den nätbaserade studieplattformen introduceras tekniskt stöd.

Tjänster efter avslutad utbildning:
- Behandlingsassistent
- Behandlingspedagog
- Boendehandledare
- Boendestödjare
- Integrationshandledare
- Integrationspedagog

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Forshaga kommun, Forshaga Yrkeshögskola