Demensspecialiserad undersköterska

Distans | Forshaga

Omfattning 200 YH-poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

16 augusti 2021

Ansök på forshaga.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

2 maj 2021

Om utbildningen

Yrke/Yrkesområde
Utbildningen leder till specialiserad kunskap och kompetens om demenssjukdomar och personcentrerad vård av personer med demens. Den ger dig goda möjligheter utvecklas i din roll som undersköterska till fördjupad förståelse och mer kvalificerade arbetsuppgifter i vården och omsorgen av personer med demens. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som demensspecialiserad undersköterska inom olika vård- och omsorgsformer där man möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Utbildningen omfattar nedanstående kurser.
År 1 Demenssjukdomar 30 p, Etik, värdegrund och förhållningssätt 30 p, Personcentrerad vård och omsorg 40 p
År 2 Mat och måltidsmiljö 20 p, Vård i livets slut och anhörigstöd 20 p, Välfärdsteknik 15 p, Handledning och kvalitetsutveckling 25 p, Examensarbete 20 p

Pedagogik och undervisningsmetoder
Utbildningen genomförs som nätbaserad distansutbildning med obligatoriska kursträffar på skolan i samband med kursslut och kursstart. Då utbildningen genomförs på halvfart finns möjligheter att kombinera studierna med arbete. Utbildningen förutsätter dock att du är tillgänglig för exempelvis redovisningar och examinationer via läroplattformen vid vissa tillfällen under utbildningens gång.
Pedagogiken bygger på du som studerande är aktiv i ditt eget lärande och din kunskapsinhämtning. Det är ditt eget lärande som står i centrum och du förväntas att aktivt och i samarbete med andra söka kunskap för att nå kursmålen. Till ditt stöd har du studiehandledningar, handledning av lärare, litteratur och kursträffarna på skolan. Användandet av läroplattformen ger möjlighet till kollegialt lärande.
Flera olika undervisningsmetoder används för att nå utbildningens mål såsom projektarbeten, fältstudier, seminarier, föreläsningar, litteraturstudier och undervisning via den nätbaserade plattformen. Studieuppgifter genomförs individuellt och i grupp.

Nätpedagogik
Utbildningen genomförs till stor del via en nätbaserad läroplattform. Via plattformen sker både utbyte av information samt undervisning som ökar flexibiliteten i studierna. I undervisningen används läroplattformen som ett nätbaserat klassrum där interaktion sker i såväl forum som via videokonferens. Du som studerande kommer både interagera med andra och skapa din egen kunskap via läroplattformen. Introduktion av den nätbaserade studieplattformen sker vid utbildningsstart.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Forshaga kommun, Forshaga Yrkeshögskola