Mathantverk; bagare, bär-, frukt- och grönsaksförädlare, charkuterist, mejerist

Ås | Bunden

Mathantverk; bagare,bär- frukt- och grönsaksförädlare, charkuterist eller mejerist en utbildning för dig som vill jobba professionellt med mathantverk

Omfattning 200 poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

24 augusti 2020

Ansök på eldrimner.com

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

28

Om utbildningen

---Mathantverk; Bagare, Bär-, frukt- och grönsaksförädlare, Charkuterist, Mejerist
Yrkesutbildningen för dig som vill jobba professionellt med mathantverk, som anställd eller med eget företag inom någon av de fyra valbara branscherna. Svenskt mathantverk är inne i en mycket expansiv fas och mathantverksprodukter är starkt efterfrågade. Det startar allt fler företag och många efterfrågar kunnig och utbildad personal.
Utbildningen är på heltid, 200 poäng under 40 veckor varav 20 veckor är arbetsplatsförlagd praktik. Praktikplatserna kan vara förlagda inom Sverige eller vid önskemål i andra länder. 20 veckor är både teori och praktik i Eldrimners lokaler i Ås utanför Östersund.
Valbara kurser
Bageri 48p
Kursen ger kunskaper i hantverksmässigt bageri från råvaruproduktion till förädlad produkt. Kursens fokus ligger på bakning med surdeg i olika former, men bakning med andra hävningsmetoder såsom jäst ingår också. Den studerande får grundläggande kunskaper om våra sädesslag inklusive kultursorter, brödets övriga råvaror, bagerikemi och teknisk utrustning i bageriet. Det ingår också livsmedelshygien, sensorik och näringsaspekter, effektiv dagsplanering i bageriet och god bageriekonomi.

Bär-frukt och grönsaksförädling 48p
Kursen ger kunskaper inom hantverksmässig förädling av bär, frukt och grönsaker. Moment som ingår är: råvaruhantering, tillverknings- och konserveringsmetoder, kemi och mikrobiologi, hygien, riskbedömning, sensorisk bedömning, märkning samt utrustning för produktion och analys.
Charkuteri 48p
Kursen ger kunskaper i hantverkscharkuteri samt inom slakt och styckning utifrån hela kedjan från levande djur till förädlad kött- eller charkprodukt. Fokus ligger på praktiska och teoretiska kunskaper för tillverkning av säkra och goda produkter. Ingående moment är: tillverkningstekniker, utrustning, köttets egenskaper och sortering, kemi, hygien, patogena bakterier, sensorik, riskbedömning och märkning.

Mejeri 48 p
Kursen ger kunskaper i hantverksmässig ystning och förädling av mjölkprodukter. Den innehåller momenten: mjölkens kemi och mikrobiologi, hygien, patogena bakterier och riskbedömning, syra och mognadskulturer, sensorisk bedömning, lagring och mognad, emballering och förpackning samt teknisk utrustning. Den omfattar tillverkning av olika färska och lagrade mejeriprodukter.
Obligatoriska kurser
Byggnader och livsmedelslokaler 5p – Anpassat till gällande lagstiftning och lämplighet för området
Ekonomi och Entreprenörskap för mathantverkare 12p – Grundläggande ekonomi samt företagande och entreprenörstänkande
Examensarbete 10p – Eget arbete med muntlig och praktisk redovisning
LIA – lärande i arbete 100p - Arbetsplatsförlagd praktik fördelad över flera perioder
Livsmedelskemi och Mikrobiologi för mathantverkare 6p – Kemisk sammansättning samt mikroorganismer inom livsmedelsförädling
Livsmedelssäkerhet 7p – Generellt och specifikt för mathantverket
Mathantverk och Marknadsföring för mathantverkare 12p – Vad är mathantverk och lämpliga

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Torsta AB

Webbplats

Telefon