Underhållstekniker - el och automation

Bunden | Göteborg

Branschen skriker efter utbildade under­hålls­tek­niker och möjlig­heterna för ett utvecklande och välbetalt jobb efter examen är extra goda.

Omfattning 420 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2020

Ansök på goteborgstekniskacollege.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 september 2021, 1 september 2022

Om utbildningen

HELFART/DAGTID

För dig som gillar att kavla upp ärmarna och lösa praktiska problem. Branschen skriker efter utbildade under­hålls­tek­niker och möjlig­heterna för ett utvecklande och välbetalt jobb efter examen är extra goda. Ansök senast 1 maj!

Framtidens industri är i allt högre grad automatiserad, vilket kräver helt nya kunskaper inom el och programmering. Som underhållstekniker med inriktning mot el och automation är du en viktig spelare i uppdraget att skapa en modern och hållbar industri. I jobbet är ingen dag den andra lik och det är viktigt att du gillar högt tempo, är stresstålig och gillar att lösa problem.

KURSÖVERSIKT (5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier)
- Arbets­ledning och kommu­ni­kation 15 p
- Automation i processer 10 p
- Elteknik för under­hålls­tek­niker 1 30 p
- Elteknik för under­hålls­tek­niker 2 20 p
- Examens­arbete 15 p
- Felsökning och materi­al­kunskap 10 p
- Fysik och kemi i under­hålls­miljö 10 p
- Hållbar energi­an­vändning 10 p
- Industriell IT samt säker­hets­system 30 p
- Kvalitet och miljö 10 p
- Lärande i Arbete 1 40 p
- Lärande i Arbete 2 50 p
- Matematik och Excel för under­hålls­tek­niker 20 p
- Mekanik 1 20 p
- Mekanik 2 30 p
- Program­mering för under­hålls­tek­niker 30 p
- Säkert underhåll med hälsa och säkerhet 10 p
- Under­hållets stödfunk­tioner 15 p
- Under­hållets uppläggning 15 p
- Återstäl­lan­de­teknik 15 p

Flera branscher efterfrågar din kompetens, vilket ger dig många valmöjligheter.
Efter utbild­ningen kan du söka jobb som exempelvis:
- Under­hålls­tek­niker
- Automa­tions­tek­niker
- Indust­ri­e­lekt­riker
- Under­hålls­me­ka­niker
- Service­tek­niker
- Fastig­hets­tek­niker

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Tekniska College AB