Inköpare med Strategisk och Operativ kompetens

Distans | Borlänge, Gävle, Sundsvall

Omfattning 430 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

30 december 2020

Ansök på skys.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 september 2021

Om utbildningen

Inköpare jobbar med inköp av produkter, material, varor eller tjänster från leverantörer. Det handlar om att identifiera och upphandla nya leverantörer, liksom att bibehålla god kontakt med de befintliga. I yrket ingår att aktivt förbättra och effektivisera processer, exempelvis genom snabbare leveranser, lägre priser eller högre kvalitet. Utöver detta ingår även att till exempel utvärdera offerter och förhandla om bättre villkor.


Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att bland annat:
1. Genomföra en inköpsförhandling och leverantörsutvärdering på svenska eller engelska.
2. Kunna beräkna totalkostnaden över livstiden för en produkt.
3. Hänvisa till rätt paragraf, i de fall leverantören avviker från rådande lagar.
4. Leda ett mindre projekt och kunna presentera skriftligt som muntligt på svenska eller engelska.
5. Skriva ett enklare leverantörsavtal på svenska och engelska.
6. Självständigt kunna utföra ett upphandlingsuppdrag enligt inköpsprocessen och lagar och förordningar, på svenska eller engelska.
7. Registervårda produkter i ett affärssystem och generera inköpsorder mot behov.


Kurser:
Affärsengelska
Affärsjuridik
Affärssystem och Excel
Examensarbete
Företagsekonomi och affärsmannaskap för inköpare
Kvalitetsledningssystem med leverantörssäkring
LlA 1 - lnköp och upphandling
LlA 2 - Förbättring och utveckling
lnköpslogistik med hållbar transportupphandling
Operativt inköpsarbete
Projektledning, arbetsledning och kommunikation
Strategiskt inköpsarb. med analyser & förhandlingsteknik
Taktiskt upphandlingsarbete (LOU)


Efter utbildningen kan du jobba som exempelvis strategisk inköpare. inköpsassistent, inköpssamordnare, verksamhetsutvecklare inom inköp, operativ inköpare.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Webbplats

E-post

Telefon