Inspektions- och provningsingenjör

Västerås | Bunden

För ett säkert jobb inom en säker bransch, bli Inspektions- och provningsingenjör! Kontrollera och besikta det som inte får gå sönder!

Omfattning 430 poäng (ca 2 år)

Examen Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 6

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2019

Ansök på tekniskkvalitet.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

20 maj 2019

Platser

30

Om utbildningen

YH-utbildning till Inspektions- och provningsingenjör (IPI), arbeta som Provningsingenjör OFP (oförstörande provning) eller
Besiktningsingenjör Tryck/Lyft.
Beskrivning: Vill du arbeta i säkerhetens tjänst? Välj vår utbildning inom inspektion, provning och besiktning!
Flygplan, kraftvärmeverk, hissar och broar är exempel på vad din framtid kan ha i sin famn. Satsa på ett spännande arbete som förebygger säkerhets-, kvalitets-, och miljöproblem! Utbildningen ger dig en gedigen teknisk utbildning. För dig som är redo att ta ansvar väntar ett arbete inom en expansiv framtid. Studierna varvas mellan teoretiska och praktiska ämnen. Lärarna kommer från företag som är aktiva i branschen. Under 86 veckor studerar du olika metoder för provning och kontroll samt tekniska ämnen som t.ex materialteknik och konstruktion. Du får en inblick i hur både industri och myndigheter fungerar med allt från branschorganisationer till lagkrav. Du utbildas och examineras inom de 5 ofp-metoderna magnetpulverprovning (MT), penetrantprovning (PT), visuell kontroll (VT), radiografisk provning (RT) samt ultraljudsprovning (UT).
2 st LIA-perioder om 15v per period, totalt 30v.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

NDT Training Center AB