Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning

Bunden | Uddevalla

Omfattning 200 poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

31 augusti 2020

Ansök på uddevalla.se

Sista ansökningsdatum

3 maj 2020

Om utbildningen

Välkommen att söka en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta kvalificerat med personer som har funktionsnedsättningar.
Du får en fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, med fokus på utvecklingsstörning och autismspektrumstörning.
Du får verktyg för kartläggning och analys för att kunna ge individuellt vardagsstöd.
Du får också kompetens för att medverka till att implementera metoder och arbetssätt kring
brukarna samt handleda, stödja och fortbilda stödassistenter och studerande. Under hela utbildningstiden deltar du regelbundet i en reflektionsgrupp där du också ska öva att handleda dina studiekamrater.
Efter fullgjord utbildning kan du arbeta som stödpedagog inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning i såväl kommunal som privat regi.
Heltidsstudier på dagtid. 3 dagar schemalagt i skolan och 2 dagar egna studier.
LIA-kursen omfattar 7 veckor med praktik inom verksamhetsområdet.
Utbildningstid 1 år. 200 YH-poäng. Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Uddevalla kommun, Vuxenutbildningen