Integrationspedagog

Bunden | Vänersborg

Omfattning 225 poäng (ca 2,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2020

Ansök på kunskapsforbundet.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Sverige står inför stora utmaningar när det handlar om Integration och Inkluderings arbete för den stora grupp människor som har kommit och fortfarande tar sin tillflykt till Sverige. Många kommer kanske att stanna i Sverige och bygga sin nya framtid här. Andra kommer att vara tvungna att återvända till sina hemländer.Detta är människor med väldigt olika förutsättningar. En del har en utbildning med sig från sitt hemland, andra inte. Många bär på otäcka minnen efter de trauman som flykten och/eller tillvaron orsa¬kat. Dessa människor befinner sig och kommer att befinna sig under överskådlig tid i våra reguljära utbildningssystem, i arbets¬marknadsåtgärder, på arbetsplatser samt i särskilda boenden. Om vi i Sverige ska bli framgångsrika med integrationsarbetet/Inkluderingsarbetet förutsätts att de som möter våra nysvenskar i skolor, på arbetsplatser och i boenden har en formell och adekvat utbildning för uppdraget. Det har en Integrationspedagog!

En stor del av utbildningen, tio veckor, är LIA ”Lärande i arbete”. Då är du ute och praktiserar dina nya kunska¬per i verkligheten i någon av alla de organisationer som efterfrågar den här kompetensen och som vi samarbe¬tar med.
Yrkesroll
Integartionspedagog, integrationshandläggare, flyktingguide, boendestödjare, integrationssamordnare, elev coach/elevstöd och samhällsinformatör.

Samarbeten
Migrationsverket, Högskolan Väst, Arbetsförmedlingen, Svenska kyrkan, Gryning Vård, Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättan Stad, Vänersborgs kommun, Uddevalla kommun, Bengtsfors kommun, Dals Eds kommun, Färgelanda kommun, Mellerud Kommun, Sotenäs kommun, Stenungssunds kommun, Strömstads kommun ,Tanums kommun, Röda Korset, Resta gård utbildning AB, Alingsås kommun

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Kunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen