Logistiker/speditör med miljöprofil

Stockholm | Distans

Utbilda dig till Logistiker/Speditör med miljöprofil och få möjligheten att arbeta i en föränderlig bransch med många internationella kontakter!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

17 augusti 2020

Ansök på sih.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

35

Om utbildningen

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varuflöden. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningarna. Yrkets karaktär har de senaste åren förändrats radikalt beroende på att alltmer komplexa logistik- och transportbeslut måste fattas.

Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistiklösningar, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.

Utbildningens mål
Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Logistiker/Speditör med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Logistiker
• Logistiker, transportplanering
• Logistikkonsult
• Speditör
• Speditör, logistiker
• Transportsäljare/inköpare

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om hur internationell transportlogik och hållbarhet går till och aktuellt regelverk kring internationella transporter. Du ska även ha kunskaper om hur man räknar på transportekonomi, transportval ur ett hållbarhetsperspektiv och beräkningen av en transports miljöpåverkan samt logistikens betydelse för samhället inklusive infrastrukturens betydelse för transporter.

Utbildningen går även igenom om hur affärsmässiga förhandlingar går till och hur transportslagen, tullproceduren, internationella avtal och leveransvillkor på verkar arbetet. Du får även kunskaper om miljö- och säkerhetskrav samt kvalitetssäkring av arbetet.

Utbildningens innehåll
Utbildningen är tvåårig och innehåller 10 skolförlagda och 1 arbetsplatsförlagd kurs samt ett examensarbete:

Kurser:
• Branschengelska
• Examensarbete
• Försäljningsteknik
• Interkulturell kommunikation
• LIA (Lärande i arbete)
• Miljö- och transporträtt
• Miljölogistik
• Projektledning
• Spedition
• Transportekonomi
• Transportslagen
• Tullhantering

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Stockholms Internationella Handelsskola AB

Webbplats

E-post

Telefon