Internationell affärslogistiker - Green management

Stockholm | Bunden

Arbeta med att planera, organisera och effektivisera de logistiska flödena, utbilda dig till internationell affärslogistiker med fokus på hållbarhet.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på hermods.se

Sista ansökningsdatum

30 april 2019

Platser

30

Fler starter

1 augusti 2020

Om utbildningen

Arbeta med att planera, organisera och effektivisera de logistiska flödena hos ett företag, utbilda dig till internationell affärslogistiker med fokus på hållbarhet. Som affärslogistiker arbetar du med att analysera, driva och utveckla logistiklösningar för befintliga och nya affärer. Du ansvarar över varuflödeskedjan och ser till så att logistiken sköts med ett grönt förhållningssätt. Yrket passar dig som har en god helhetssyn, är kommunikativ och kundfokuserad.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kompetens inom och förståelse för hela varuflödets uppbyggnad och inköpsprocessens olika moment. Du har kunskap om logistikens miljöpåverkan och kan utveckla en varuflödeskedja med ett grönt förhållningssätt. Utbildningen ger dig kompetens att planera och genomföra internationella transporter samt göra riskbedömningar vid utlandsaffärer utifrån såväl ekonomiska, juridiska och logistiska aspekter. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som transportlogistiker, internationell handelslogistiker, internationell affärslogistiker eller logistikutvecklare.

Innehåll och upplägg

Utbildningen bygger på problembaserat lärande där du som studerande lär dig att förstå problem och hitta lösningar på egen hand eller i grupp. Undervisningen kan bland annat bestå av teoretiska genomgångar, föreläsningar, grupparbeten och självstudier. Detta kompletteras med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat LIA där du får pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Kurser

• Affärsekonomi, 25p
• Demand Chain Management, 30p
• Examensarbete, 25p
• Hållbar transport- och distributionslogistik, 25p
• Internationell handel, betalning och finansiering, 30p
• Internationellt inköp och försäljning, 25p
• Kvalitet och processutveckling, 25p
• LIA 1, 70p
• LIA 2, 70p
• Logistikavtal med miljörätt, 25p
• Projektledning och affärskommunikation, 25p
• Transporträtt, 25p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hermods AB Stockholm