Drift- och fastighetstekniker

Bunden | Örebro

Som Drift- och fastighetstekniker arbetar du med teknik, miljö och energi i olika fastigheter.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2021

Ansök på hermods.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Som drift- och fastighetstekniker arbetar du med teknik, miljö och energi i olika fastigheter. Du sköter daglig drift, underhåll och skötsel. Denna yrkeshögskoleutbildning passar dig som söker ett varierande och tekniskt arbete med mycket eget ansvar. Du får fördjupade och breda kunskaper inom fastighetsteknik och kommer kunna ta ett tekniskt ansvar för en eller flera fastigheter. Fastighetsbranschen är en växande bransch med mycket förändringar på tekniksidan som väntas öka ytterligare vilket ställer krav på rätt och aktuell kompetens.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som drift- och fastighetstekniker, drifttekniker eller fastighetsingenjör beroende på vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig sen tidigare. Du har kompetens att planera och genomföra felsökningar, underhåll och reparationer av olika tekniska system. Du kan arbeta ur ett hållbarhetsperspektiv och genomföra energieffektiviserande och miljöförbättrande åtgärder. Du har färdigheter för att planera arbetsprocesser, leda projekt, värdera information och metoder samt tillämpa specialiserad teknisk kunskap. Du har bland annat kunskap inom fastighetsteknik, ekonomi samt VVS.

Innehåll och upplägg

På Hermods arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande och att du som studerande får pröva de teoretiska delarna i utbildningen mot verkligheten i praktiska moment. På så sätt stimuleras du att se hur de teoretiska kunskaperna kommer att användas i den framtida yrkesrollen. Denna utbildning bedrivs i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagd studietid och resterande tid ägnas åt självstudier. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser

• Branschrelevant matematik, 20 yhp
• Branschengelska, 10 yhp
• Bygg och fastighetsteknik, 25 yhp
• Driftsövervakning, 20 yhp
• Ellära, 30 yhp
• Examensarbete, 25 yhp
• Fastighetsekonomi, 15 yhp
• Fastighetsjuridik, 15 yhp
• Kyl- och värmepumpsteknik, 15 yhp
• LIA 1, 50 yhp
• LIA 2, 55 yhp
• Miljö- och mätteknik samt energioptimering, 20 yhp
• Projekt, ledarskap och kommunikation, 25 yhp
• Styr- och reglerteknik, 20 yhp
• Säkerhetssystem, 15 yhp
• Ventilations-, värme- samt sanitetssystem, 40 yhp


Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hermods AB Örebro