Inköp & Supply Management

Malmö | Bunden

Som inköpare arbetar med många kontakter, ofta internationellt. Du gör affärer och bidrar till företagets utveckling. Inköpare finns i alla branscher.

Omfattning 425 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

24 augusti 2020

Ansök på nbi.se

Sista ansökningsdatum

3 maj 2020

Platser

35

Fler starter

23 augusti 2021

Om utbildningen

ISM
Målet är att du efter avslutad utbildning ska behärska samtliga steg i inköpsprocessen och ska kunna arbeta med operativa och taktiska inköpsfrågor som leverantörsbedömningar, materialavrop, inköpskalkyler, förhandlingar, avtal, m.m. Du bli en del i arbetet med strategiskt inköpsarbete såsom leverantörsutveckling, inköpsplanering och -utveckling samt affärsförhandlingar. Du som väljer att läsa till inköpare trivs med att arbeta i en miljö med stor och varierande kontaktyta, både externt och internt. Du är strukturerad och noggrann samt har förmågan att se saker ur olika perspektiv. Affärsmässighet, drivkraft och förmåga att se möjligheter är några av dina egenskaper.

Vanliga yrkesroller är inköpare, inköpsassistent, kategoriansvarig och upphandlare (inom offentlig sektor). För en inköpare är arbetet ofta internationellt med kontakter utanför landet. Många yrkestitlar kan vara på engelska, som purchaser, category manager, business developer, supply planner, m.fl.

Följande kurser ingår i utbildningen:

• Inköp 25 p
• Strategiskt inköp 20 p
• Hållbara inköp 15 p
• Logistik 25 p
• Supply Chain Management 20 p
• Offentlig upphandling 20 p

• Affärs- och inköpsjuridik 20 p
• Affärsengelska 15 p
• Affärsförhandling 15 p
• Excel och IT 25 p
• Företagsekonomi 20 p
• Marknadsföring och försäljning 20p
• Organisation, ledarskap och projektledning 25p

• LIA 1 45p
• LIA 2 45p
• LIA 3 45p
• Examensarbete 25p

Framtidsutsikterna är goda. NBI har bedrivit motsvarande utbildning sedan 2005 på flera orter i landet och i snitt har 8-9 av 10 arbete efter sex månader. Inköpsyrket har blivit mer och mer professionellt och internationellt, vilket ställer fortsatta krav på utbildade inköpare. Alla företag och offentliga organisationer behöver inköpare och upphandlare.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

NBI i Sverige AB