Finsnickare eller Möbelrestauratör

Bunden | Dals Långed

Finsnickare eller Möbelrestauratör är en utbildning med två inriktningar - inriktning väljer du i samband med din ansökan.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

17 augusti 2020

Ansök på steneby.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2020

Om utbildningen

Om utbildningen
Finsnickare eller Möbelrestauratör är en utbildning med två inriktningar - inriktning väljer du i samband med din ansökan. Efter avslutad utbildning arbetar du som möbelrestauratör, finsnickare eller dekupör som anställd eller i eget företag.

Utbildningarna bedrivs i företagsliknande form där du lär dig hela kedjan från kundmottagande och planering till produktion och leverans. Utbildningarna leder direkt till arbete eller vidare studier.

Genom det dagliga arbetet i verkstäderna lär man sig grunderna i hur ett företag fungerar med allt från kundkontakt till offert och leverans. Ettor och tvåor har tillgång till egna arbetsplatser och jobbar sida vid sida. Utbildningarna anpassas efter varje student och man försöker tillgodose studenternas önskemål gällande olika arbeten.

FINSNICKARE
Utbildningen ger dig kunskap om material och hur du kan arbeta på ett miljömässigt och säkert sätt. Du får lära dig om handverktyg och maskiner samtidigt som du får produktionsvana. Vi går även igenom olika hantverkstekniker som till exempel lackning, skiktlimning och handsinkning. I vår välutrustade verkstad finns också möjlighet till CNC-tillverkning. Det pågår ett stort generationsskifte där många erfarna yrkesmän är på väg in i pension, vilket ökar behovet av välutbildade snickare inom träbranschen.

Du får möta olika kundgrupper och inför dem planera, tillverka och presentera dina idéer och projekt. Tillverkningen kan gälla enstaka produkter, prototyper, inredningar eller korta möbelserier. Utbildningen gör uppdrag för såväl privatpersoner som möbelföretag, inredningsarkitekter och offentliga institutioner.

MÖBELRESTAURATÖR
Utbildning till möbelrestauratör är en av landets främsta inom området. Vi arbetar med möbler från 1600-talet till nutid. Under utbildningen lär du dig att hantera de handverktyg som används inom yrket. Du får djup kunskap om material och olika hantverkstekniker, som exempelvis fanerlimning, intarsia och ytbehandling enligt tidsenliga metoder.

Utbildningen drivs i företagsliknande form, du lär dig planera, restaurera och presentera möbler och föremål direkt för kunden.

Största delen av utbildningstiden ägnas åt praktiskt arbete i verkstaden. Studenterna blir tilldelade möbler som de själva eller i grupp restaurerar. Du får också kunskaper om etiska ställningstaganden i samband med restaurering av möbler och föremål.

Innehåll
Hantverksteknik, materialkunskap, maskinkunskap och verktygsvård
3D och 3D CAD Ritteknik (Inriktning Finsnickeri)
Arbetsplatsförlagd studietid, arbetsplatsbesök, studieresor
Arbetsmetoder mot form och konstruktion (Inriktning Finsnickeri)
Arbetsmetoder mot kulturhistoria (Inriktning Möbelrestaurering)
Portfolio / Fotografering / Digital bildbehandling
Entreprenörskap, Tidsplanering, kostnadsberäkning och offertgivning
Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor
Restaurering/tillverkning möbler objekt för kunds räkning
Examensarbete

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Stiftelsen Stenebyskolan

Webbplats

Telefon