Internationell logistiker/speditör inriktning digitalisering

Helsingborg | Bunden

Utbilda dig till internationell logistiker/speditör och arbeta med att hitta miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningar!

Omfattning 425 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2019

Ansök på hermods.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

30

Fler starter

1 augusti 2020

Om utbildningen

Världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar. Logistik bygger på optimering och effektivisering av verksamheten. Utbilda dig till internationell logistiker/speditör och arbeta med att hitta miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningar. Yrket passar dig som har god helhetssyn, är kommunikativ och gillar problemlösning. Branscher står inför en omvälvande digitalisering och den här utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i ny digital teknik inom handel och logistik.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kompetens inom och förståelse för hela varuflödets uppbyggnad, smarta logistiklösningar och inköpsprocessens olika moment. Du har kompetens att använda samt utveckla den digitala teknik som finns inom branschen. Utbildningen ger dig färdigheter för att planera och genomföra internationella transporter och göra riskbedömningar vid utlandsaffärer utifrån såväl ekonomiska, juridiska och logistiska aspekter. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som internationell logistiker eller speditör med inriktning digitalisering, logistikkonsult eller speditör inom ett visst transportslag eller inom ett visst geografiskt område.

Innehåll och upplägg

Utbildningen bygger på problembaserat lärande där du som studerande lär dig att förstå problem och hitta lösningar på egen hand eller i grupp. Upplägget är format efter hur det fungerar i arbetslivet för att förbereda dig inför din nya yrkesroll. Undervisningen kan bland annat bestå av teoretiska genomgångar, föreläsningar, grupparbeten och självstudier. Detta kompletteras med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat LIA där du får pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Kurser

• Affärsekonomi och betalningssystem, 30p
• Demand Chain Management - green sustainability, 30p
• Digital teknik inom logistik, 50p
• Examensarbete, 30p
• Hållbar transport- och distributionslogistik samt miljörätt, 45p
• Internationell handel och inköp, 40p
• Kvalitet och processutveckling, 30p
• LIA 1, 70p
• LIA 2, 70p
• Logistikavtal, 30p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hermods AB Helsingborg