Commercial Diver - Anläggningsdykare

Bunden | Göteborg

Vill du jobba med bygg- och anläggning under vattnet? Yrgos utbildning är den enda i Sverige som ger dig kompetens att arbeta som anläggningsdykare !

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2021

Ansök på yrgo.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Fler starter

1 september 2022, 1 september 2023

Om utbildningen

OM UTBILDNINGEN
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet inom dykning eller byggarbete – det ingår i din utbildning. Under utbildningen lär du dig bland annat
• att dyka med vanligt förekommande utrustning
• att utföra typiska bygg- och anläggningsarbeten under vatten, exempelvis svetsning, borrning och gjutning
• om dykerimedicin, arbetsmiljöfrågor, projektarbete och produktionsstyrning.
Utbildningen leder till nationella och internationella dykcertifikat som ansluter till den standard som utfärdas av IDSA (International Diving School Association) och EDTC (European Diving Technology Committé).
INNEHÅLLER EN STOR DEL LIA (PRAKTIK)
En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.
ATT ARBETA SOM ANLÄGGNINGSDYKARE
Som anläggningsdykare arbetar du under vattenytan med att bygga och reparera broar, hamnar, farleder och kraftverk. I arbetsuppgifterna ingår till exempel att schakta, borra, spränga, svetsa, bygga formar, armera och gjuta. Dykarbeten kan utföras på ner till 50 meters djup, men görs oftast på grundare vatten.
Jobbet som anläggningsdykare är omväxlande, men också krävande. Det ställer höga krav på både fysik och yrkesskicklighet.
ARBETSPLATSER
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som anläggningsdykare på exempelvis bygg- och entreprenadföretag, både i Sverige och Europa.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo