3D-printingspecialist

Eslöv | Distans

En 1,5 årig utbildning som vänder sig till dig som vill arbeta som 3D-printingspecialist med inriktning mot design, konstruktion och produktion.

Omfattning 200 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 75%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

2 september 2019

Ansök på eslov.se

Sista ansökningsdatum

1 maj 2019

Platser

25

Fler starter

1 september 2020

Om utbildningen

Utbildningens mål
Utbildningen syftar till att ge deltagarna de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som 3D-printingspecialist med inriktning mot design, konstruktion och produktion. De studerande får en bred utbildning som ger de möjlighet att verka i en rad olika branscher som idag använder tekniken, exempelvis inom fordon, flyg, verkstad, plast- och gummi, livsmedel, verktygstillverkning, gjuteridesign, försvaret, medicin, dental, arkitektur, hjälpmedel, kultur och utbildning.

Efter examen
Studerande som har annan industriell utbildning eller erfarenhet kan efter genomgången utbildning arbeta som konstruktör, designer, utvecklare, beredare, tekniker, operatör eller mekaniker med expertkompetens inom additiv tillverkning med fokus på digital tillverkning, särskilt 3D-printing och 3D-modellering.

Arbetsmarknad
Näringsdepartementet, liksom branschorganisationen Teknikföretagen, bedömer att det riktiga genombrottet för 3D-printing kommer inom 3-5 år och därför utbildar Yrkeshögskolan i Eslöv sedan 2016 3D-printingspecialister på eftergymnasial nivå. När olika branscher på allvar börjar söka nya medarbetare med 3D-printingkompetens, skall det finnas utbildat folk med rätt kompetens när behovet uppkommer – inte några år in på 20-talet.

Kursinnehåll
3D-printing (AT) ur ett helhetsperspektiv, 10 YH-poäng
3D-scanning med inriktning 3D-printing, 10 YH-poäng
Beredning, materiallära och tillverkningsmetod för 3D-printing, 30 YH-poäng
Digital design, 3D-modellering samt mjukvara, 30 YH-poäng
Examensarbete, 5 YH-poäng
Konstruktion med inriktning 3D-printing, 45 YH-poäng
Förbättringsarbete: Lean, Kaizen, Six Sigma, 10 YH-poäng
Kommunikation, presentationsteknik och rådgivning, 10 YH-poäng
LIA – ett yrkesanpassat projektarbete, 50 YH-poäng

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Eslövs kommun, Yrkeshögskolan i Eslöv

Webbplats

Telefon