Anläggningsmontör storkraftnätet

Bunden | Åsbro

Som Anläggningsmontör arbetar du med nybyggnation och reparationsarbeten på kraftledningar, ställverk och med stora krafter.

Omfattning 300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2022

Ansök på asbro.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Vad gör en Anläggningsmontör Storkraftnät?
Som anläggningsmontör Storkraftnät arbetar du i de stora kraftledningarna som försörjer vårt land med elektricitet. Du arbetar främst med transmission- och regionnät, med att bygga, underhålla och besikta dessa kraftledningar och tillhörande ställverk.
En anläggningsmontör arbetar ofta i ett projekt. Detta innebär att du kommer att under projektets genomförandetid befinna sig på projektplats som kan utföras i hela Sverige. Du arbetar då som resande montör. Du kan även ha anställning mer regionalt på ett företag med olika uppdrag så som distributionselektriker.
Företag som anställer Anläggningsmontörer är elnätsbolag som har egna montörer eller Entreprenadföretag som arbetar mot elnätsbolaget. Du kan även starta ditt eget entreprenadföretag och sälja ut dina tjänster.

Utbildningen till Anläggningsmontör Storkraftnät
Utbildningen ger en bred kompetens, dels i att arbeta med kraftledningar och ställverk inom region- och transmission (40 – 400kV), och att kunna medverka vid anläggnings- och underhållsarbeten inom eldistributionsnät (0,4 – 40kV). Denna breda kompetens är ett krav från branschen och ökar din mångsidighet. På vår 130 hektar stora övningsanläggning kommer du att utbildas praktiskt i alla moment som tex höghöjdsarbete, både i trä- och stålstolpar, samt få kunskap om risker och metoder för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Du kommer att utbilda dig inom kabelarbete och att reparera skador på kraftledningar. Detta är en praktisk utbildning med teoretiska inslag där nästan all undervisning sker utomhus och på hög höjd.

Vilka jobb kan jag söka som Anläggningsmontör Storkraftnät?
• Regionnätsmontör
• Transmissionsnätsmontör
• Transmissionstekniker inriktning järnväg
• Stamnätsmontör
• Distributionstekniker
• Storlinjemontör

Framtidsutsikter för en Anläggningsmontör Storkraftnät
Efter utbildning har du stora chanser till anställning direkt efter examen. Samhället ställer stora krav på en trygg elproduktion dessutom kommer efterfrågan inte att minska, tvärtom. Stora delar av vårt elnät ska moderniseras, bytas ut och anpassas. Vi står inför en omställning till en helt ny förnybar elproduktion med stora planerade utbyggnationer av stamnätet som ska genomföras.

1/3 av utbildningen består av LIA-kurser, Lärande i Arbete, som är förlagd på en arbetsplats, där du praktiskt får lära dig arbetet med handledning av handledare. LIA-kurs är viktigt för dig då du kommer att lära känna en arbetsplats, arbetsuppgifterna och företaget lär känna dig. Du har en stor möjlighet att få anställning i företag där du har haft din LIA-kurs. Under LIA-kurs kommer du att utvecklas och skapa yrkesidentitet.

Kursinnehåll
A Energibranschen, 10p
B Kommunikation och fackengelska, 15p
C Matematik/Mekanik/Ellära, 10p
D Arbetsmiljö/Ellagen/ESA/EBR, 10p
E Projektarbete 1, 10p
F Distributionsnät, 20p
G Linjebyggnad, träkonstruktioner 20p
H Linjebyggnad, stålkonstruktioner 20p
I Projektarbete 2, 10p
J Underhåll av elnät 0,4 - 400 kV, 15p
K Säkerhetsutbildningar, 20p
L Utomhusställverk 15p
LIA 1 Introduktion 15p
LIA 2, 40p
LIA 3, 45p
M Kabelteknik lågspänning 15p
N Kabelteknik region- och stamnät 10p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Åsbro Kursgård AB

Webbplats

Telefon