Kontakttolk i somaliska

Bromma | Distans

Utbilda dig till kontakttolk och du har en viktig roll för att de nyanlända ska komma in i det svenska samhället på ett så bra sätt som möjligt.

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 januari 2020

Ansök på tucsweden.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

12

Om utbildningen

Som kontakttolk i somaliska är du länken mellan individen och myndigheten, sjukvården eller annan offentlig verksamhet. Du har hög kompetens i svenska och somaliska, samtidigt som du har kunskap och insikt om de olika samtalsämnena. Med ditt stora intresse för människor och samhällsfrågor lotsar du nyanlända in i det svenska samhället och som kontakttolk har du stor betydelse för människor som inte kan kommunicera på svenska. Utbildningen är på heltid och på distans, vilket betyder att du själv väljer när och var du ska studera. Den är kostnadsfri och CSN-berättigad. Detta kombineras med givande dagar i Stockholm.

VAD ARBETAR JAG MED?
Som kontakttolk arbetar du med samhällets sociala områden såsom hälso- och sjukvård, psykiatri, juridik och rättsväsende, asyl- och migrationsärenden, hbtq-frågor, jämställdhet, etnicitet, etik och religionstillhörighet.
Oavsett område så ser du till att personer som talar somaliska och svensktalande handläggare på myndigheter förstår varandra. I ditt yrke möter du alla typer av människor och du kan känna av olika situationer. Samtidigt som du är opartisk och neutral inger du trygghet och förtroende.

Arbetet är både varierande och ibland oförutsägbart, så därför lär du dig använda olika tolkningstekniker och metoder. För att tolka inom hälsa och sjukvård har du kunskap i bland annat grundläggande anatomi, vanliga behandlingsmetoder, rehabilitering och tolkning för barn i sjukvården, och även vanligt förekommande sjukdomar, mediciner och behandlingar inom psykiatri. Som tolk behöver du också ha goda kunskaper om det svenska samhället och därför lär du dig om det svenska samhällets styrning på lokal, regional, nationell och EU-nivå. Du kan även förmedla vilka rättigheter och skyldigheter man har som svensk medborgare, immigrant eller asylsökande.

Utbildningen innehåller praktiska moment såsom rollspel, tolkningsövningar, memoreringsövningar och terminologiöversättningar.

LIA – LÄRANDE I ARBETE
Under sammanlagt sex veckor kommer dina studier att vara förlagda till en arbetsplats, så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period får du följa en verksam tolk i olika typer av tolksituationer.

EFTER EXAMEN
Vikten av att kommunicera på ett korrekt och rättssäkert sätt med bland annat myndigheter, domstolar och sjukvården har ökat i takt med att fler och fler människor söker sig till Sverige. Det råder stor brist på rätt kompetens så med den kvalificerade kompetens som utbildningen ger, är du efter examen mycket eftertraktad.

ATT STUDERA PÅ DISTANS
Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även 12 st träffar i Stockholm. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

TUC Sweden AB - Yrkeshögskola

Webbplats

Telefon