Anläggningsingenjör - produktionsledning

Hässleholm | Bunden

Vill du vara med och skapa grunden för framtida bostads- och infrastruktursatsningar? Bygg Sverige tillsammans med oss!

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på yhs.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

26

Fler starter

1 augusti 2020

Om utbildningen

Vill du vara med och skapa grunden för framtida bostads- och infrastruktursatsningar? Tycker du om ett omväxlande och utmanande arbete? Bygg då Sverige tillsammans med oss! Utbilda dig till anläggningsingenjör - produktionsledning på Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm. Med vår 20-åriga erfarenhet och kompetens inom bygg- och anläggningsutbildningar ger vi dig branschanpassad kunskap och en stabil grund för att axla rollen som produktionsledare inom anläggningsbranschen.

Genom vår utbildning får du bland annat kunskaper i praktiskt ledarskap och organisationsutveckling knuten till branschen, entreprenadjuridik och regelverk inom bygg- och anläggningsbranschen, kalkyl- och produktionsplanering. Du får färdigheter i använda digitala verktyg i anläggningsprocessen, upprätta kvalitets-, kontroll- och arbetsmiljöplaner, analysera klimatets och trafikens påverkan på vägar/mark och formulera olika lösningar. Under dina LIA-perioder tillämpar du teoretiska kunskaper i praktik. YH Syd har genomfört utbildningar inom bygg och anläggning sedan 1996 och har ett brett företagsnätverk.

Efter avklarad, avgiftsfri och studiemedelsberättigad utbildning skulle du kunna ta dig an olika arbetsuppgifter och utmaningar såväl inne på kontoret som ute på byggarbetsplatsen och arbeta som bland annat anläggningsingenjör, arbetsledare eller projektledare inom bygg och anläggning,

Anläggningsbranschen är en vid bransch som omfattar allt från vägar och järnvägar till vatten och avlopp i såväl stad som på landsbygden. Många stora infrastrukturprojekt är planerade för framtiden, både statliga och kommunala. Stora infrastruktursatsningar är redan igångsatta samtidigt som betydande infrastrukturer inom väg och järnväg kommer att sjösättas den närmsta tiden som Skånebanan, busslinjer, Malmöpendeln etc. som kommer att hålla branschen sysselsatt under en lång tid framöver.

Arbetsmarknaden lider brist på ingenjörer med rätt kompetens. Personer som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn hjälper till i utvecklingen och byggandet av våra framtida och hållbara samhällen. Efterfrågan finns hos entreprenörer, kommuner, konsulter mf. Utbildningen är framtagen i samarbete med branschen dess innehåll är skräddarsytt efter det aktuella behovet.

Framtiden ser ljus ut inom bygg- och anläggningsbranschen. Din börjar hos oss på Yrkeshögskolan Syd!

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Hässleholms kommun, Yrkeshögskolan Syd

Webbplats

Telefon