Content developer

Stockholm | Bunden

Detta program är utformat för att hjälpa dig att få de mest efterfrågade färdigheterna inom contentutveckling just nu.

Omfattning 325 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på hyperisland.com

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

35

Om utbildningen

Experter på content är högt eftertraktade på arbetsmarknaden. En färsk studie visade att 76% av nordiska företag arbetar med content, och 58% vill satsa mer på content under det kommande året.

Efter programmet har du möjlighet att arbeta inom marknadsföring, kommunikation, PR och / eller sociala medier på en reklam- eller kommunikationsbyrå, alternativt med in-house content hos ett stort företag eller en startup. Vi har nära kontakt med reklambyråer, ledande banker, privata organisationer och dataprogramstillverkare. Det här är några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och de är fast beslutna att anställa Hyper Island-studenter från detta program.

Värdefull praktik
Du kommer att genomföra en 20-veckors praktik som en del av utbildningen, mest sannolikt på ett av de 600 företagen som ingår i Hyper Islands globala nätverk. Detta ger dig möjligheter till jobb, branscherfarenhet och tillgång till internationella kontakter.

"Hyper Island creates new kinds of thinkers. These are the people who can change things for the better."
Andy Sando, Creative Partner & Founder, Work Club

Efter examen
När du tagit examen från Content Developer-programmet kommer du att ha färdigheter att utveckla och skapa koncept för relevant innehåll baserat på mål, affärsmål och målgrupper. Du kommer att kunna:

Använd olika distributionskanaler på ett kreativt och effektivt sätt;
Uppskatta och skapa produktionsbudgetar;
Leda contentplaneringsprocessen för att möta marknadsförings-, försäljnings-, PR- och kommunikationsmål;
Applicera metoder och processer baserade på "designtänkande" och användarcentrerad design och produktion;
Utföra praktiska produktionssteg för text, bild, design, front-end video och ljud;
Presentera och sälja idéer och koncept både muntligt och skriftligt;
Applicera en process av kvalitetssäkringskoncept och produktion;
Utföra resursallokeringsdata i forskning, analys, innehållsutveckling och distribution.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Hyper Island Program AB - Stockholm