IT-säkerhetsspecialist

Tumba | Bunden

Sätt stopp för stora och skadliga IT-angrepp! Hjälp till att skydda personuppgifter och annan viktig information Bli IT-säkerhetsspecialist.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på xenter.se

Sista ansökningsdatum

28 maj 2018

Platser

35

Om utbildningen

Under studieperioden lär du dig steg för steg att bygga upp kunskapen om funktionen hos komplexa IT-lösningar samt hur man säkrar upp dessa mot obehörig access. Du lär dig att analysera olika nätverksprotokoll för att för att kunna spåra samt åtgärda onormala förlopp i nätverkstrafiken. Om ett intrång har begåtts är det viktigt att efteråt kunna säkra bevis för vad som har hänt samt att utföra nödvändiga åtgärder för att förhindra att intrånget återkommer. Under utbildningen får man även lära sig hur man skyddar personuppgifter och annan känslig information samt vilka lagar som finns idag samt vilka utmaningar som väntar fram över.

Under det första året läser man förberedande kurser. Dessa kurser bygger tillsammans en bra grund och är en förutsättning för de mer avancerade och tillämpade kurserna som kommer under utbildningens andra studieår.
De flesta kurserna i utbildningens kurser är uppbyggda på ungefär samma sätt. Förberedande teoretiska genomgångar samt övningar varvas med praktiska laborationer i ett för ändamålet uppbyggt IT-labb där man i smågrupper får tillämpa sina kunskaper. De teoretiska genomgångarna kommer att kryddas med inspirerande gästföreläsare med bakgrund från näringslivet inom relevanta områden. Förutom de teoretiska kurserna ingår arbetsplatsförlagd praktik (LIA) i utbildningen.

Utbildning ger dig möjlighet att söka arbete inom ett rad yrkesområden med där det finns behov av god IT-säkerhet. Efter avslutad utbildning kan du t.ex. söka arbete som IT-säkerhetsspecialist, IT-säkerhetstekniker, Datasäkerhetsansvarig, Konsult IT-säkerhet samt säkerhetsrådgivare inom IT.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka