Arkitekturvisualisering

Göteborg | Bunden

Var med och visa vår framtida omgivning! Arkitekturvisualisering används till exempel vid skiss, planering, design och marknadsföring.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

2 september 2019

Ansök på yrgo.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2019

Platser

30

Om utbildningen

Vad är arkitekturvisualisering? Vi använder ständigt visuellt underlag för att hämta in information och fatta beslut. Med hjälp av visualisering kan vi skapa en uppfattning av hur arkitektoniska delar förhåller sig till varandra. Visualisering är en stor del av beslutsprocessen och används till exempel vid skiss, planering, design och marknadsföring. – Du kan vara med att skapa materialet som påverkar vår omgivning!

Under utbildningen lär du dig att arbeta i marknadsledande visualiseringsprogram och efterbearbeta i bildbehandlingsprogram. Du kommer även att få lära dig hantera CAD-system, hantera BIM-data och 3d-modeller för interaktiv visualisering. Du ges en fantastisk möjlighet att utveckla din förmåga i kreativ bildkommunikation, skapa fotorealistiska bilder, animationer samt mer interaktiva miljöer. I utbildningens skolförlagda delar blandas teoretiska genomgångar med praktiska övningar och projektarbeten. Under LIA-perioden, som är en tredjedel av utbildningen, får du möjlighet att arbeta på ett företag inom branschen och delta i ordinarie arbetsuppgifter samt skapa värdefulla kontaktnät inför framtiden.

ARBETSMARKNAD

Just nu byggs det som aldrig förr! Arbetsmarknaden inom byggbranschen är mycket god vilket även visar sig i behovet av visualiseringar inom samhällsplanering, infrastruktur, nyproduktion, ombyggnad av bostäder och företagslokaler. Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som bland annat 3d-grafiker, 3d-modellör eller 3d-visualiserare.


KURSER
- 3D-modellering, 30 Yhp
- Arkitektonisk visualisering, 40 Yhp
- Arkitektur- och byggkunskap, 20 Yhp
- CAD – Bygg, 20 Yhp
- Examensarbete, 10 Yhp
- Interaktiv grafik, 10 Yhp
- LIA 1, 65 Yhp
- LIA 2, 65 Yhp
- Postproduktion, 40 Yhp
- Projektarbete, 80 Yhp
- Visuell dramaturgi, 20 Yhp

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Göteborgs Stad, Yrgo