Betongingenjör

Stockholm | Bunden

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2019

Ansök på fei.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

35

Fler starter

1 september 2020, 1 september 2021, 1 september 2022

Om utbildningen

Betongingenjör
300 YH-poäng, Stockholm och FEI FLEX
En utbildning för dig som vill initiera och leda projekt inom betongområdet.
En Betongingenjör har en förmåga att både agera arbetsledare och handleda personal samt att besvara frågor om regelverk, material- och utförandeteknik. Man har även en förmåga att assistera kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen, assistera inom forskning och utveckling inom cement, betong och liknande byggmateriel samt att utföra kontroller och provningar. Utbildningen genomförs av FEI i samarbete med RISE/CBI Betongsinstitutet.

KORTFAKTA
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:
• Betongingenjör
• Projektledare
• Arbetsledare
OMFATTNING 60 veckor varav 17 veckor Lärande i arbete (LIA)
FINANSIERING Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel från CSN
VAR? FEI city campus, Kammakargatan 5, Stockholm & FEI FLEX

Utbildningens mål
Målet med utbildningen är att du efter fullgjord utbildning framgångsrikt ska kunna arbeta med att initiera och leda projekt inom betongområdet. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha:
• färdigheter att assistera inom forskning och utveckling inom cement, betong och liknande byggmaterial
• kunskaper i materialteknik inom områdena cement, betong och liknande byggmaterial
• kompetenser att utföra tillståndsbedömningar av skadade betongkonstruktioner samt skriva rapporter
• färdigheter att utföra provning och kontroller
• kunskaper om planerings- och kalkylverktyg samt entreprenadjuridik
• kompetenser att kunna rekommendera optimala val av material och utförandeteknik


Kurser
• Betongskador
• Betongteknik
• Byggmateriallära och hållbart byggande
• Byggteknik och ritningsläsning
• Digital dokumentation
• Ekonomi, entreprenadjuridik och upphandling
• Projektledning, arbetsledning och arbetsmiljö
• Reparationsteknik och material
• Teknisk engelska
• Tekniska beräkningar
• LIA
• ExamensarbeteVisa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Företagsekonomiska Institutet 1888 AB

Webbplats

E-post

Telefon