Bygglovshandläggare

Lidköping | Bunden

Som bygglovshandläggare är du viktig i byggprocessen och i utbildningen får du specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning!

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 september 2019

Ansök på lidkoping.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

26

Om utbildningen

Genom utbildningen får du specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar. I utbildningen ingår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.

Kurser som ingår i utbildningen:
Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning, 40 p
Plan- och bygglagen samt bygglagstiftning, 40 p
Yrkesengelska för bygglovshandläggare, 10 p
Boverkets byggregler, 35 p
Hållbar utveckling, 20 p
Praktisk bygglovshandläggning, 20 p
Kommunikation och konflikthantering, 15 p
Kommunal förvaltning, 10 p
LIA 1, 20 p
Lagstiftning och juridik, 30 p
LIA 2, 50 p
Examensarbete, 10 p

Efter genomgången utbildning kommer du kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet.

Utbildningen omfattar 300 yh-poäng vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier.
Campus Västra Skaraborg är huvudman och sänder till Uddevalla och Borås där det finns grupper med studerande. Lärare finns på plats i Lidköping och undervisar två-tre dagar i veckan. Det kan förekomma sändningar från Uddevalla och Borås.
Utbildningen startar september 2018 och februari 2020

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Lidköpings kommun Campus Lidköping