Bygglovshandläggare

Örnsköldsvik | Distans

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

3 september 2019

Ansök på nyhs.se

Sista ansökningsdatum

15 maj 2018

Platser

30

Om utbildningen

Om utbildningen
Utbildningen är upplagd som distansstudier (på heltid) under 1,5 år och kommer att ha sin bas i Örnsköldsvik där studerandegruppen har fysiska träffar vid ca 10 tillfällen. Övrig undervisning sker via digitala medier där föreläsningar sker "live" vid ett antal tillfällen varje vecka. Samtliga föreläsningar filmas och publiceras på utbildningens läroplattform.

I utbildningen ingår LIA – lärande i arbete. LIA har visat sig vara en mycket effektiv väg till arbete där du som student får möjligheten att tillämpa dina teoretiska kunskaper och skapa värdefulla kontaktvägar. LIA-perioden ger LIA-företaget ett utmärkt tillfälle att få ta del av din kompetens samt rekrytera in en ny medarbetare.

Framtid
Idag och under de kommande åren kommer det att vara en betydande efterfrågan av bygglovhandläggare på arbetsmarknaden. Bortsett från pensionsavgångarna innebär den förändrade plan- och bygglagen nya krav på kommunerna, både när det gäller snabb handläggning och ökad kontroll över bygglovsprocessen.

Som Bygglovshandläggare kommer du bl.a. att arbeta med:
- Handlägga bygglovsärenden
- Handlägga bygganmälningar
- Informera och kommunicera muntligt och skriftligt med berörda parter
- Hantering och rutiner för handläggning av bygglovsärenden
- Lagar och förordningar inom området
- Tillämpa och väga samman kunskaper om arkitektur och gestaltning med lagstiftning
- Byggnadskonstruktion och tolkning av byggtekniska ritningar
- Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling samt känna till och redogöra för relevant miljölagstiftning
- Föredra ärenden i aktuell nämnd

Examensbevis
När du fullföljt utbildningen får en du Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.

Kursplan:
-Bemötande och kommunikation 20 yh-p
-Bygglovsprocessen 30 yh-p
-Hållbarhet och miljölagstiftning 20 yh-p
-Kommunal och statlig förvaltning 10 yh-p
-Lärande i arbete 1 och 2(LIA) 35 + 55 yh-p
-Plan- och bygglagen och övrig bygglagstiftning 50 yh-p
-Samhällsplanering, arkitektur och gestaltning 30 yh-p
-Byggnadsteknik, 30 yh-p
-Examensarbete, 20 yh-p
Totalt: 300 yh-p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Kunskap & Kompetens i Sverige AB

Webbplats

E-post

Telefon