Byggproduktionsledare

Bunden | Malmö

Vill du arbeta som arbetsledare inom byggbranschen? Denna utbildning ger dig stor insikt i husbyggnad/anläggning och hela byggproduktionsprocessen.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 januari 2022

Ansök på ju.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Om utbildningen

Utbildningen till Byggproduktionsledare är en av branschens mest välrenommerade utbildningar och genomförs i mycket nära samarbete med Sveriges Byggindustrier. Alla de stora byggföretagen engagerar sig – både i utbildningens utformning och i din praktik.

Utbildningen vänder sig till dig som har gått gymnasiets byggprogram och har jobbat några år. Det här är en välkänd och mycket omtyckt utbildning som har drivits i sin nuvarande form ända sedan 2007. Utbildningen är utformad så att du kan fortsätta att jobba parallellt med utbildningen. Under en normalvecka tillbringar du en dag i skolan och två dagar i lärande arbete (LIA) ute på företagen, medan två dagar är avsatta till självstudier.

Det omfattande engagemanget från branschen innebär att utbildningen håller en mycket hög kvalitet och möter de kompetensbehov som finns på marknaden just nu. Därför är det lätt att få jobb i din nya roll efter avslutad utbildning.
I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bl a: Byggmästar´n i Skåne, NCC, NIMAB, Servicekuben, Skanska, PEAB, Thage & Söner, Ledarna, Sveriges Byggindustrier, Tekniska Högskolan i Jönköping

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke, och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Stora delar av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Utbildningen ger dig god förståelse för byggproduktion och husbyggnads- och anläggningsarbete. Efter avslutade studier kan du jobba som arbetsledare och chef inom byggrelaterade verksamheter.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Tekniska Högskolan i Jönköping AB