Automationsingenjör mekatronik

Halmstad | Bunden

Som automationsingenjör arbetar du både med skruvmejsel och tangentbord i en mycket eftertraktad kompetens av arbetslivet.

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2020

Ansök på yhhalmstad.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

24

Om utbildningen

YRKESOMRÅDEN
Som automationsingenjör i mekatronik kan man arbeta med automationssystem där mekatronik integreras i sammansatta system. Automation och mekatroniksystem finns framförallt inom tillverknings- och processindustrin. Branscher kan vara inom livsmedels-, fordons-, massa-, energi-, utvecklings-, förpacknings-, metallindustri samt konsult- och entreprenadverksamheter.

Arbetet som automationsingenjör i mekatronik innebär projektering, konstruktion, installation, montage och programmering av automationssystem med övergripande styr- och reglersystem som PLC-system och komponenter i dess periferi som givare, ställdon, servon, HMI-paneler, industriella nätverk etc. Inom mekanik handlar det om konstruktionsberäkningar, tillverkning och montage av mekaniska element och konstruktioner i sammansatta mekatroniska system.

De yrken man utbildas till är:
-Automationsingenjör mekatronik
-Automationsingenjör
-Mekatronikingenjör
-Elektronikingenjör


UTBILDNINGEN
Kurs Poäng* (obligatoriska)
-Automationssystem och PLC-teknik 50
-Ekonomi för automationsingenjörer 10
-Elteknik för automationsingenjörer 40
-Examensarbete 30
-LIA 1 40
-LIA 2 40
-LIA 3 40
-Mekanik för automationsingenjörer 50
-Mekatroniksystem 60
-Projektmetodik mekatronik 15
-Säkerhets- och miljöledningsteknik mekatronik 20
-Teknisk engelska mekatronik 5
Summa: 400
* 5 poäng = en veckas heltidsstudier

De skolförlagda kurserna (ej LIA) läsas parallellt.

Under utbildningen läser man framförallt automationsteknik med PLC-system, mekatroniksystem, elteknik och mekanik. Kurserna integreras för att ge en sammantagen kompetens att kunna utöva yrket. Undervisningen varvas med teori och praktiska laborationer för att befästa kunskaperna. Vi arbetar med system som i dag används i industrin så att man känner igen tekniken när man är på LIA och när man efter utbildningen ska börja arbeta inom yrkesområdet.

Både lokaler och utrustning på skolan finns tillgängliga även efter ordinarie skoltid för att öka flexibiliteten och öva på det man har behov av.


ARBETSOMRÅDE
Efter examen kan man söka arbete inom framförallt tillverknings- och processindustrin men även konsult och entreprenadverksamhet.

De tjänster som är aktuella för yrkesområdet är där det ingår programmering av PLC-system samt automationsteknik som integreras i mekaniska system. Det kan vara som programmerare, automationstekniker eller inom konstruktion och även i en kombination av dessa.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Halmstads kommun, Vuxenutbildningen