Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog

Kramfors | Distans

SPECIALIST INÒM PSYKIATRI Vi ger dig de verktyg som krävs för att Du ska bli eftertraktad på arbetsmarknaden.

Omfattning 200 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 50%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på yhk.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

24

Om utbildningen

VILL DU UTVECKLA DIN ROLL INOM PSYKIATRIN?
Utbildningen vänder sig till dig som har en vilja att utveckla din yrkesroll inom psykiatri och funktionshinder.
Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och att förbättra deras livskvalitet. Du arbetar kanske idag inom funktionsstöd, äldreomsorg, landstinget eller kriminalvården. I ditt arbete möter du personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder.

BRANSCHEN ÄR EN GARANTI FÖR KVALITÈ.
Koppling till arbetslivet genomsyrar utbildningen. Tillsammans med bransch har vi arbetat fram utbildningens inne-håll, utifrån de behov av specialistkompetens som råder inom området. Under utbildningstiden kommer föreläsningar att ske både av representanter från arbetslivet och från högskolor/universitet, vilka har kunskaper om aktuell forskning inom området.
I utbildningen ingår 4 veckors Lärande i arbete (LIA).

EN ARBETSMARKNAD I FÖRÄNDRING
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver att tillgång till kompetent personal är avgörande för att personer med psykisk ohälsa ska få god vård och omvårdnad. För att det ska uppnås behöver personal kompetensutveckling utifrån ny kunskap.
Rekryteringsbehovet inom vård och omsorg är stort de kommande åren. Välutbildad och kompetent personal kommer att behövas. Om du väljer att vidareutbilda dig nu, är du väl rustad inför framtiden.

KURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGEN
Psykisk ohälsa (3 veckor)
Psykiatriska och somatiska sjukdomar/funktionsnedsättningar (3 veckor)
Stöd och omvårdnad vid psykisk ohälsa och funktionsnedsättning (9 veckor)
Återhämtning och rehabilitering (8 veckor)
Missbruk och beroende kopplat till psykisk ohälsa (3 veckor)
Juridik och organisation (2 veckor) Lärande i arbete (4 veckor)
Pedagogik (6 veckor)
Examensarbete (2 veckor)

EFTER UTBILDNINGEN KAN DU JOBBA INOM KOMMUN, LANDSTING SOM:
Psykiatrispecialiserad undersköterska
Psykiatrispecialiserad vårdare
Psykiatrispecialiserad stödpedagog
Psykiatrispecialiserad skötare
Psykiatrispecialiserad boendehandledare

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Kramfors kommun, Yrkeshögskolan Höga kusten

Webbplats

E-post

Telefon