Hälso- och vårdadministratör

Bunden | Landskrona

Är du intresserad av att arbeta med kvalificerade administrativa uppgifter inom hälso- och vårdområdet?

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

17 augusti 2020

Ansök på landskrona.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2020

Om utbildningen

Är du intresserad av att arbeta med kvalificerade administrativa uppgifter inom hälso- och vårdområdet? Den administrativa yrkesrollen inom hälso- och sjukvården förändras successivt och utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet för att anpassas efter framtidens krav på vårdadministratörer. Utbildningen ger dig kompetens att utföra säker medicinsk dokumentation och att vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården. Du får kunskaper som idag bedöms som viktig för att kunna arbeta med befintliga och framtida arbetsuppgifter. Efter avslutad utbildning ska du kunna tillämpa dina
kunskaper baserade på branscherfarenhet, aktuell forskning och omvärldsbevakning. Utbildningen leder till att du kan arbeta som hälso- och vårdadministratör och medicinsk sekreterare. Efterfrågan på just denna yrkesgrupp är stor både i dagsläget och minst tio år framåt.

Utbildningens innehåll
Anatomi och sjukdomslära......................................25p
Arbetsorganisation, arbetspsykologi, arbetsmiljö....25p
Ekonomi..................................................................15p
Engelskt yrkesspråk................................................20p
Etik och bemötande................................................20p
Hälso- och sjukvårdsadministration samt logistik....35p
Informationsteknik i vården.....................................25p
Introduktion till sjukdomsklassificering....................10p
Kommunikation och informationsutformning...........25p
Medicinsk dokumentation........................................35p
Medicinsk terminologi..............................................25p
Utrednings- projekt- och kvalitetsmetodik...............15p
Lärande i arbete LIA..............................................100p
Examensarbete.......................................................25p

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Landskrona Stad, Yrkeshögskolan Landskrona