Lärarassistent

Linköping | Distans

Vill du bidra till en bättre arbetsmiljö i skolan? Som lärarassistent effektiviserar och höjer du kvaliteten så att skolans vardag går ihop.

Omfattning 200 poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

19 augusti 2019

Ansök på vardyrkeshogskolan.se

Sista ansökningsdatum

15 april 2019

Platser

35

Om utbildningen

Utbilda dig till lärarassistent!
Lärarassistent är en relativt ny titel i skolan och det finns inte någon uttalad arbetsbeskrivning, därför skiljer sig förväntningarna på lärarassistenten åt mellan skolorna. Oavsett vad din framtida arbetsplats har behov av så kommer ditt fokus främst att ligga på att avlasta och underlätta lärares och övrig personals arbete.

Som lärarassistent kan du arbeta tillsammans med enskilda lärare eller flera i ett arbetslag. I ditt arbete möter du många olika människor, där det gäller att du fångar upp och förstår deras behov och på vilket sätt du kan hjälpa till, avlasta och underlätta. På så sätt bidrar du till ett positivt arbetsklimat där människor trivs och vill arbeta.

Några exempel på administrativa uppgifter kan vara att ansvara för dokumenthantering, hantera skolans digitala verktyg och registrera frånvaro. Några exempel på uppgifter inom lärarassistentens elevnära ansvarsområden kan vara allt från att kontakta vårdnadshavare, vara rastvakt och följa en elev under en skoldag till att vara i mindre grupper under lektionstid

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du kompetens att utföra praktiska och teoretiska administrativa arbetsuppgifter, men du har också kunskap om skolans värdegrund och de styrdokument som finns för skolan för att kunna bemöta olika människor och agera professionellt. Du har kunskap om skolans arbetsprocesser och kvalitetskriterier samt kan självständigt identifiera och lösa problem som kan uppstå inom ditt område.

Utbildningsform: Yrkeshögskoleutbildning, 200 Yh-poäng, 1 år.
Studiefart: Utbildningen bedrivs på 100 %.

Utbildningen läses på distans med ett antal platsbundna träffar i Stockholm.

LIA - lärande i arbete

LIA (lärande i arbete) är den praktiska delen av utbildningen som är förlagd på en arbetsplats. Det är en utmärkt chans att omsätta din teoretiska kunskap till praktiska färdigheter. Det är även ett tillfälle att knyta kontakter och utöka ditt nätverk inom branschen. Efter avslutad utbildning får många av våra studerande erbjudande om anställning på de företag där de har gjort sin LIA.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Plushögskolan AB - Vårdyrkeshögskolan