Hotel-, Restaurant- & Conference Management

Skellefteå | Distans

En utbildning som ger dig möjlighet till en karriär inom hotell- och besöksnäringen, en av våra mest växande industrier i Sverige.

Omfattning 300 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

26 augusti 2019

Ansök på skelleftea.se

Restplatser finns!

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

25

Om utbildningen

En utbildning som ger dig möjlighet till en karriär inom hotell- och besöksnäringen, en av våra mest växande industrier i Sverige. 100 % studietakt under ett och ett halvt år, utbildningen sker på distans med samlingsveckor i Skellefteå. Totalt 15 samlingsveckor och 300 Yh poäng.

Utbildningen utvecklar din ledarskapsförmåga och ditt servicetänkande och leder till flera olika yrkesroller inom hotell- och besöksnäringen. Utbildningen ger dig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för en karriär i branschen.

En tredjedel av utbildningen består av Lärande i arbete (LIA), där du under totalt 20 veckor får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete på olika företag i hotellbranschen, vilket ger dig unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter. Studiebesök och föreläsare från hotellbranschen ingår som mycket viktiga delar i kurserna. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten, seminarier och inlämningsuppgifter, både individuellt och i grupp. Utbildningen avslutas med en fördjupning, ett specialiserat examensarbete.

Goda framtidsutsikter

Besöksnäringen är en näring under snabb tillväxt med sysselsättningspotential i hela landet. Turismföretag har en högre tillväxttro och tillväxtvilja än genomsnittet för små och medelstora företag, både vad gäller viljan att växa genom ökad omsättning och genom att anställa ny personal.

Kurser i utbildningen

- Alkohollagen och ansvarsfull alkoholservering
- Besöksnäring och värdskap
- Ekonomi, affärsmannaskap och Revenue Management
- Examensarbete
- Försäljning och kommunikation
- Kund- och servicepsykologi
- LIA1
- LIA2
- Livsmedelskunskap och livsmedelssäkerhet
- Management
- Marknadsföring och försäljning digitala kanaler
- Miljö och hållbar verksamhetsutveckling
- Reception och konferens
- Säkerhet och beredskap

Yrken som utbildningen leder till

Frontoffice: Shiftleader / Supervisor / Assistent / Manager
Conference: Assistent / Manager
Sales and marketing: Assistent / Manager
Restaurant: Assistent / Manager
Guest Service: Assistent / Manager

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Skellefteå kommun Vuxenutbildningen

Webbplats

Telefon