Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster

Trollhättan | Distans

Omfattning 475 poäng (ca 2,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

16 december 2019

Ansök på folkuniversitetet.se

Sista ansökningsdatum

13 oktober 2019

Platser

20

Om utbildningen

Som viltförvaltare arbetar du med att samordna verksamhetsområdena skog, jord, vilt, juridik och myndighetsarbete. Arbetsområdena är mångfacetterade och framtida arbetsgivare hittar du exempelvis hos landets Länsstyrelser och kommuner, skogsföretag och markägare.

Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster är en drygt tvåårig utbildning på halvdistans med fysiska träffar 4-5 gånger per termin i form av internat. Merparten av internaten kommer att förläggas på Östad Säteri men några av internaten kommer även att förläggas på SLU-Grimsö forskningsstation. Vi använder vår webbaserade lärplattform Moodle och E-mötesvektyget Adobe Connect i undervisningen. Utbildningen genomförs i samarbete med SLU, Svenska jägarförbundet, branschen inom skog, jord och viltnäringen samt kommuner och Länsstyrelser.

I dag har vi mer vilt i landet än på flera århundraden. Ett framgångsrikt arbete från såväl myndigheter som jakt- och naturvårdsorganisationer har gett resultat. Men de stora viltstammarna sätter samtidigt press på samhället och pekar på behovet av en god förvaltning av vilt. De stora viltstammarna synliggör även den intressekonflikt som kan förekomma mellan jägare och markägare. Utmaningen är att finna en balans mellan brukande och bevarande av de vilda djuren i balans med näringarna, med en förståelse för de olika aktörernas intresse. Jägare och även markägare inser vikten av rika viltstammar och stora resurser läggs ner på viltvård. Utvecklingen kräver dock en moderniserad utbildning för framtida anställningar och ett helhetsgrepp som innefattar viltvården som en dimension i jord- och skogsbruket och där brukningsmetoder anpassas till de lokala förutsättningarna.

Utbildningen fyller en nisch mellan Jägareförbundets Viltmästare och universitetsutbildade biologer. Det finns ett stort framtida anställningsbehov av personer med kompetens att kunna samordna flera verksamhetsområden som inbegriper skog, jord och vilt.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Göteborgs universitet