Business Developer

Stockholm | Bunden

Hitta din inre entreprenör - Få praktisk erfarenhet och förståelse för hur du skapar och driver ett företag i en mångsidig studiemiljö.

Omfattning 325 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på hyperisland.com

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

35

Om utbildningen

Detta program involverar verkliga branschledare i spetsen för sitt yrke. Från och med dag ett jobbar du med riktiga uppdrag från verkliga kunder för att garantera att du får erfarenhet och en portfolio som din framtida arbetsgivare söker.

Insikten, kunskapen och färdigheterna som du får kommer att hjälpa dig att nå en ledande position som strateg, företagsutvecklare, produktägare, tillväxtspecialist eller digital marknadsförare på ett etablerat företag eller leda ett spännande startup.

Värdefull praktik
Du kommer att genomföra en 17-veckors praktik som en del av utbildningen, mest sannolikt på ett av de 600 företagen som ingår i Hyper Islands globala nätverk. Detta ger dig möjligheter till jobb, branscherfarenhet och tillgång till internationella kontakter.

"Hyper Island creates new kinds of thinkers. These are the people who can change things for the better."
Andy Sando, Creative Partner & Founder, Work Clu

Efter examen
När du tagit examen kommer du att ha en djup förståelse för affärsmodeller och hur man skapar, leder och utvecklar hållbara digitala företag. Specifikt kommer du att kunna:

Självständigt och effektivt planera och driva affärsutvecklingsprojekt samt driva tillväxten i ett digitalt sammanhang;
Förstå hur trender, beteenden och tekniska framsteg påverkar organisationer och affärsmodeller;
Välja rätt branding, kommunikation och marknadsföring kanaler;
Förstå metoderna för att skapa data- och användarcentrerade lösningar;
Samarbeta effektivt och veta hur man leder affärstransformativa projekt.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Hyper Island Program AB - Stockholm