Studiehandledare på modersmål

Göteborg | Bunden

Vill du stötta elever som kommer nya till Sverige? Studiehandledare på modersmål är en yh-utbildning för dig som vill ha en mångsidig roll i skolan.

Omfattning 200 poäng (ca 1 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

28 januari 2019

Ansök på abfvux.se

Sista ansökningsdatum

18 oktober 2018

Platser

35

Om utbildningen

Vill du stötta elever som kommer nya till Sverige? Kan du arabiska, dari, somaliska, tigrinja eller något annat språk? Då är detta utbildningen för dig!

Studiehandledare på modersmål är en yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta i skolan. Genom utbildningen får du kunskaper om pedagogik och IKT, svensk skolkultur, handledning och språkinlärning. Lärande i arbete (LIA) ingår i utbildningen och du får möjlighet att praktisera din nya yrkesroll i skolan och knyta kontakter med arbetsgivare.

Efter utbildningen kan du jobba som studiehandledare, elevassistent, lärarassistent, studiekartläggare eller modersmålsstödjare.

Studiehandledare på modersmål ger examensbevis och berättigar till studiestöd från CSN. Du undervisas av engagerade pedagoger med stor erfarenhet av skola, pedagogik och språkutveckling.

Kurser som ingår:
Studiehandledning i skolorganisationen (30 poäng)
LIA i lärarlag (10 poäng)
Mottagande av nyanlända elever och handledning i olika skolformer (30 poäng)
Språk och lärande (40 poäng)
Färdigheter i samspelet med eleven (40 poäng)
LIA i studiehandledningsrollen (30 poäng)
Examensarbete (20 poäng)

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

ABF Göteborg Vuxenutbildning AB

Webbplats

E-post

Telefon