Event & project manager

Åre | Bunden

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 augusti 2019

Ansök på eventutbildningen.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

24

Om utbildningen

Detta är en tvåårig utbildning. Det är en utbildning som leder till arbete inom den
växande eventbranschen som finns inom sport, musik, festivaler, företagsevent och
marknadskommunikation. Det är en utbildning som utvecklats för att motsvara den
kompetens som efterfrågas.
Under de 16 år som eventutbildningen funnits har kravbilden på studenterna
efter avslutad utbildning ökat. Det ställs större krav på professionalitet och krav på att de
ska kunna ta personalansvar och leda arbetet i projektgrupper. Det ställs också högre
krav ifrån beställaren, både ekonomiska och administrativa. Kunden vill i dag se en
utvärdering av sin satsning, se att deras pengar placeras "på rätt sätt" s.k. ROI (return
of investment).
Vill du driva projekt och event är detta din utbildning. I nära samverkan med de stora
tävlingar och event som sker i Åre och Östersund har du goda möjligheter att skaffa
dig erfarenheter och kompetens för att driva egna event i framtiden.
En viktig del i utbildningen är den arbetsplatsförlagda delen som skapar stora
möjligheter till lärande men också ger studenterna en chans att skapa sig egna
kontaktnät.
Underutbildningen läser du eventspecifika ämnen som eventjuridik, säljteknik event, säkra event och eventdesign, tillsammans med huvudämnen som projektledning, marknadskommunikation, affärsekonomi och branschkunskap. Du läser teori i skolan blandat med praktik på event i Åres närhet.
Vid avslutad utbildning kan du söka arbete på eventbolag, idrottsevenemang, kulturella organisationer eller inom större företags eventavdelningar.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Campus Åre/Åre kommun