Logistik- och transportledare

Eskilstuna | Bunden

Gillar du att planera och arbetsleda? Som logistik- och transportledare skapar du effektiva, ekonomiska och miljövänliga varu- och transportflöden.

Omfattning 390 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

16 september 2019

Ansök på kunskapscompaniet.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

30

Om utbildningen

Både Logistikledaren och transportledaren arbetsuppgifter är att skapa flöden för varor och transporter som är effektiva, ekonomiska och miljövänliga. I fabriker, via lagerterminaler och genom transporter. Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Utbildningen ger dig breda efterfrågade kunskaper som gör att du själv kan välja inriktning inom branschen. Utbildningen är uppdelad med ca 70 % gemensamma kurser samt 30 % valbara kursmoment mot logistik eller transport. Oavsett vilket du väljer kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden.

I utbildningen har hela 25 företag och logistikorganisationer engagerats sig för att se till att utbildningen skapas enligt deras efterfrågade kompetensbehov. Dessa borgar också för nära samarbete under utbildningen och vid LIA perioderna.

Efterfrågan på yrkeskunniga Logistiker och transportledare är högt både nationellt som regionalt i Mälardalen. Flera nationella företag men även lokala företag har engagerat sig i utbildningen för att deras rekryteringsbehov är växande. Efterfrågan av eftergymnasial kompetens från både logistikföretag och transporterande företag ökar konstant. Arlanda/Roserberg, Västerås, Hallsberg/Örebro, Eskilstuna, Nykvarn, och Stockholm är exempel på orter i närområdet som efterfrågar denna kompetens.

Utbildningens längd är 390 YH poäng (ca 80 veckor) varav 100 poäng (20 veckor) är LIA, praktik på företag.

Exempel på yrken efter utbildningen
Logistikledare, Transportledare, Transportplanerare, Logistiker inom produktförsörjning, Speditör, Transportsamordnare.

Övergripande kursplan

Obligatoriska kurser
Engelskt yrkesspråk, 15 yhp
Examensarbete, 20 yhp
Flödesoptimering, 30 yhp
Lärande i arbete 1 Tillämpad distribution, 50 yhp
Lärande i arbete 2 Distribution och ledarskap
Miljö- och kvalitetssystem, 15 yhp
Presentation och affärskommunikation, 15 yhp
Transport- och logistikekonomi inkl kalkylering, 35 yhp
Transport- och logistikledning, 35 yhp
Transportregler och godshantering, 30 yhp
Transportsystem utifrån miljöhänsyn, 25 yhp

Valbara kurser
Internationell logistik - inriktning logistikledare, 20 yhp
Material- och produktionsstyrning – inriktning logistikledare, 20 yhp
Transportledning - inriktning transportledare, 20 yhp
Transportplanering - inriktning transportledare 30 yhp
Transporträtt – inriktning transportledare, 20 yhp
Warehouse management - inriktning logistikledare, 30 yhp

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Logotyp

Kunskapscompaniet Ankaret AB